DevinskaInak.sk » Rastislav Tešovič, Mgr.

Web na Vašej strane ...

Rastislav Tešovič, Mgr.

Rastislav Tešovič

 

Narodený:                     6. júla 1978 v Bratislave

Rodinný stav:                ženatý, jedno dieťa (dcéra, 13 rokov)

Politická príslušnosť:   nie som a ani som nikdy nebol členom 
                                       žiadnej politickej strany

Telefón:                         0907 750 997

Email:                            rastislav.tesovic@devinskainak.sk

 

Vo voľbách sa uchádzam o pozíciu:

- starostu mestskej časti - č. 5

- poslanca miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi - č. 40

- poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislavy - č. 7

 

Vzdelanie

Vysokú školu som si hľadal podľa toho, čo ma naozaj zaujímalo. Právo ma lákalo odmalička – možno naivne, ale už od detstva som veril v spravodlivosť. Dnes som presvedčený, že v otvorenej a spravodlivej spoločnosti sa žije ľuďom lepšie a že je dobré mať pravidlá, ktoré všetci rešpektujú a ktorými sa riadia.

Vyštudoval som právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci študijného programu som absolvoval dvojmesačnú pracovnú stáž na Veľvyslanectve SR v Indii, zameranú na fungovanie zahraničnej služby. 

Ešte počas štúdia na bratislavskom gymnáziu som rok strávil na Urbana High School v americkom štáte Illinois – chcel som vedieť, ako vyzerá svet, z čoho si možno vziať príklad a čoho sa treba vyvarovať. A samozrejme, zvládnuť na úrovni cudzí jazyk.


1997 - 2002        Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1992 - 1996        Gymnázium Hronská, Bratislava

1994 - 1995        Urbana High School, Urbana, Illinois, USA

 

Povolanie

Na rozdiel od viacerých kolegov, ktorí sa po skončení školy rozpŕchli do všetkých možných oblastí, právo ma bavilo práve preto, že jeho spravodlivým uplatňovaním je možné urobiť našu spoločnosť férovejšou, alebo sa k tomuto cieľu aspoň priblížiť.

Po dvojročnom pôsobení v Kancelárii Rady Európy, v ktorej som pracoval už ako študent, som vo februári 2003 nastúpil do verejnej správy, v ktorej pôsobím dodnes. Okrem dobrovoľného právneho zastupovania ľudí v hmotnej núdzi pre občianske združenie som aj priamo riadil úsek s viac ako troma stovkami zamestnancov – to ma naučilo jednať s ľuďmi, motivovať ich, prevziať za nich zodpovednosť a napĺňať stanovené ciele s pomocou širokého tímu.

Práca miestneho poslanca v Devínskej Novej Vsi mi dala skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre naštartovanie skutočných zmien v našej mestskej časti. A to nie o pár mesiacov, či o rok, keď sa človek rozhliadne, ale prakticky od prvého dňa vo volenej pozícii. 

 

2010 - 2018             poslanec Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
                                  - nezávislý, s podporou združenia Devínska Inak


2003 - súčasnosť     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

                                   - referent právneho odboru
                                   - referent oddelenia medzinárodnej právnej pomoci
                                   - vedúci oddelenia medzinárodnej právnej pomoci
                                   - riaditeľ právneho odboru
                                   - námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy
                                   - referent oddelenia právnej podpory
                                   - referent odboru daňovej metodiky
                                   - referent oddelenia medzinárodnej právnej podpory
                                   - odborný referent

Záujmy

Moje záľuby asi nijako nevybočujú z bežného rámca: najväčším potešením je pre mňa čas strávený s dcérkou Ninkou, ktorá navštevuje základnú školu. Rád relaxujem pri fyzickej námahe, či už je to prechádzka, plávanie alebo rekreačný beh. 

Rád sa stretávam s ľuďmi, s ktorými si rozumiem a máme si čo povedať. Poteší má dobrá kniha i dobrý film, ale v čase voľna aj cestovanie a spoznávanie nových miest.

 

 

 

 

 

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 4658 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig