DevinskaInak.sk » Pravidlá diskusií

Web na Vašej strane ...

Pravidlá diskusií

Pravidlá pridávania diskusných názorov a komentárov

Na našej internetovej stránke dávame široký priestor čitateľom. Každá vzájomná výmena názorov by však mala spĺňať pravidlá slušnosti. Prosíme, aby ste pridávali príspevky či názory, postoje, komentáre k článkom, ktoré rešpektujú tieto dohodnuté pravidlá.

Oproti doterajšiemu diskusnému fóru na pôvodnej stránke http://www.devinskainak.sk/old/ sme pristúpili k novej forme pridávania diskusných príspevkov, a to cez vlastné konto zriadené na sociálnej sieti Facebook. K tomuto kroku sme pristúpili najmä z dôvodu snahy o zvýšenie kultúry diskusie s tým, že všetky IP príspupy sú zaznamenávané administrátorom nášho webu, ako aj prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook.

V diskusiách a komentároch na www.devinskainak.sk podporujeme a vítame:

 • príspevky, ktoré obohatia ostatných diskutujúcich o nové informácie alebo názor,
 • odlišné názory s iným uhlom pohľadu na riešenie veci či problému,
 • inteligentný prejav a vecnú debatu.

V diskusiách a komentároch na www.devinskainak.sk nie je tolerované:

 • akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovať iných diskutujúcich, či rušiť slušnú a vecnú diskusiu, pričom slušná a konštruktívna kritika je samozrejme vítaná,
 • uvádzať vedome nepravdivé informácie a ohovárať iného,
 • vkladať viacnásobne sa opakujúce príspevky (tzv. tapetovanie),
 • zverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky neprípustné príspevky,
 • zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
 • vystupovať pod identitou predstavujúcou názov firmy alebo organizácie, prezentujúc názov domény, komerčný produkt a iné,
 • zverejňovať prevzaté texty bez súhlasu autora, alebo iným spôsobom porušovať autorské práva, nevzťahuje sa na stručnú citáciu, na ktorú odkazujete či reagujete svojím príspevkom,
 • zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore s právom Slovenskej republiky,
 • zverejňovať obchodné informácie, prezentovať akékoľvek komerčné produkty a aktivity,
 • používať cudziu identitu,
 • vystupovať pod viacerými kontami registrovanými na Facebooku.

V prípade, že v diskusnom systéme zaznamenáte konanie, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami, dajte nám o tom vedieť na napady@devinskainak.sk. Dajte nám vedieť tiež v prípade, ak niekto zneužil cudziu identitu na Facebooku.

Porušenie pravidiel
Rešpektujeme právo svojich čitateľov na verejný prejav názoru, svojich myšlienok alebo postojov v diskusných príspevkoch či komentároch. Vyhradzujeme si však právo vymazať diskusné príspevky, ktoré porušujú tieto dohodnuté pravidlá.

Nie je v našich silách posudzovať ihneď všetky diskusné príspevky na stránke. V prípade porušenia týchto pravidiel alebo v prípade dôvodného podozrenia z porušenia zákonov Slovenskej republiky si vyhradzujeme právo príspevok dočasne prekryť a/alebo následne vymazať. V prípade pochybnosti o pravdivosti, resp. dokázateľnosti určitého tvrdenia, si z dôvodu ochrany práv iných vyhradzujeme právo príspevok dočasne prekryť a vyžiadať si od prispievateľa cestou jeho konta na Facebooku bližšie podklady alebo dôkazy; v prípade, že nebudú bezodkladne poskytnuté, vyhradzujeme si právo takýto príspevok vymazať.

Zodpovednosť za príspevky a komentáre
Pridaním príspevku či komentára na našu stránku, nepreberáme zodpovednosť za Vami pridaný obsah diskusných príspevkov a komentárov. Príspevky v diskusnom systéme na celom našom portáli www.devinskainak.sk vyjadrujú osobné názory a postoje našich čitateľov a nemusia sa vždy zhodovať s názormi redakcie alebo OZ Devínska Inak.

Každý prispievateľ do diskusie či čitateľ svojím komentárom je za publikované názory plne zodpovedný podľa práva Slovenskej republiky či miesta svojho pobytu, z ktorého pridáva príspevok či komentár.

Veríme, že férové pravidlá diskusie pomôžu vecnej a otvorenej diskusii na www.devinskainak.sk

 

OZ Devínska Inak

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig