DevinskaInak.sk » Lenka Hlaváčová, Mgr.

Web na Vašej strane ...

Lenka Hlaváčová, Mgr.

Lenka Hlaváčová

  Narodená:                         22. novembra 1977

Rodinný stav:                 vydatá, jedno dieťa (dcéra, 20 rokov)

Politická príslušnosť:    nie som a ani som nikdy nebola 
                                         členom žiadnej politickej strany

Telefón:                           0905 532 588

Email:                               lenka.hlavacova@devinskainak.sk


Vo voľbách sa uchádzam o pozíciu:

- poslankyne miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi - č. 13

 

Vzdelanie:

Obdobie:

 

1997 – 2002

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelanie:

 

Univerzita Komenského v Bratislave / Fakulta managementu
Finančný manažment

Hlavné predmety:

 

finančný manažment, projektový a iné druhy manažérskych predmentov, dane, rôzne účtovnícke predmety

Získaný titul:

 

Mgr. (Magister)

 

Pracovné skúsenosti:

Obdobie:

 

 

2003 -

Názov odvetvia:

 

 

Štátna správa

Pozícia a skúsenosti:

 

 

- projektový manažér v oblasti zahraničnej finančnej pomoci z fondov Euróskej únie a iných zdrojov (granty, nenávratné finančné príspevky)

– plánovanie, riadenie, imlementácia, kontrola projektov počas celého obdobia, okrem iného s ohľadom na personálne zabezpečenie, finančné záležitosti, rozpočet a verejné obstarávanie.

- riadiaca pozícia na úseku kontroly a vnútorných záležitostí

- skúsenosti s tvorbou, imlementáciou a kontrolou obchodno-ekonomických opatrení v rámci priestoru Slovenskej republiky a Európskej únie

 

Osobné schopnosti, zručnosti a záujmy  

Jazykové znalosti:

 

Anglický jazyk aktívne, Nemecký a Ruský jazyk pasívne

Ostatné:

 

Analytické a logické myslenie, orientácia na cieľ, flexibilita, rýchle učenie sa nových vecí

Záujmy:

 

Krasokorčuľovanie (aktívne), lyžovanie, turistika, dobrá kniha, cestovanie

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 4658 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig