DevinskaInak.sk » Informácie » Pamätihodnosti v DNV

Web na Vašej strane ...

Informácie » Pamätihodnosti v DNV

Zoznam pamätihodností schválenémiestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením č. 178/2008/MZ dňa 9. 12. 2008

 

 1. Opletalova ul. – pomník M. R. Štefánika
 2. Nám. 6. apríla – verejná studňa
 3. Nám. 6. apríla – socha Panny Márie „Cholerskej“
 4. Novoveská ul. – kamenný kríž
 5. Na Mýte – Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
 6. Východný breh rieky Moravy – kamenný most
 7. nad potokom Mláka – železničný most
 8. nad Mlynskou ulicou – železničný most zvaný Mlynárov
 9. nad Vápencovou ulicou – železničný most
 10. Eisnerova ul. – železničný most zvaný Veľký
 11. Východný breh rieky Moravy – línia vojenských bunkrov z roku 1939
 12.    a Istrijská ul. č. 2 – býv. Potravné a úverné družstvo
     b Istrijská ul. č. 4 – býv. pálfiovská kúria
     c Istrijská ul. č. 6 – býv. obecný a notársky úrad
 13. Istrijská ul. – Kaplnka sv. Floriána a Vendelína, sv. Jána Nepomuckého
 14. Istrijská a Mlynská ul. – kríž s Ukrižovaným
 15. Istrijská ul. a ul. na Vyhliadke – trojičný stĺp
 16. Hradištná ul., Eisnerova ul. – kaplnka so sochou Piety
 17. Hradištná ul. – oporný múr areálu Kostola Sv. Ducha Svätého so soškou sv. Júdu Tadeáša
 18. Hradištná ul., Eisnerova ul., areál Kostola sv. Ducha Svätého– socha sv. Jána Nepomuckého
 19. Slovinec – busta spisovateľa R. Slobodu
 20. Eisnerova ul. – Kaplnka sv. Marka
 21. Mlynská ul. – pamätník padlým nemeckým vojakom (navrhla mestská časť)
 22. Mlynská ul. – pamätník padlým ruským vojakom (navrhla mestská časť)
 23. Hradištná ul. – pamätník židovského cintorína (navrhla mestská časť)
 24. Železničná trať na Marchegg – tri marcheggské mosty (navrhla mestská časť)
 25. Opletalova ul. – komín v bývalom liehovare (navrhla mestská časť)
 26. Cintorín – pomník grófa Zerboni di Sposette  (navrhla mestská časť)
 27. Charkovská ul. – budova obecnej školy s pamätnou tabuľou T. G. Masaryka (navrhla mestská časť)
 28. lokalita Na Kaštieli (navrhla mestská časť)
 29. lokalita Slovinec (navrhla mestská časť)
 30. lokalita Srdce (navrhla mestská časť)
 31. lokalita Glavica (navrhla mestská časť)
 32. Vodáreň na Skale (navrhla mestská časť)

 

Zoznam pamätihodností z celomestského zoznamu nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

  

kamenný kríž v Devínskej N. Vsi – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.3

Devínska Nová Ves,  roh Istrijskej a Mlynskej ul.

kategória – nehnuteľná hmotná

 

kaplnka sv. Jána Nepomuka - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.8

Devínska Nová Ves,  Na mýte

kategória – nehnuteľná hmotná

 

socha sv. Jána Nepomuka - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.1

Devínska Nová Ves,  Hradištná ul.  (areál kostola)

kategória – nehnuteľná hmotná

 

socha Cholerskej Panny Márie - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.16

Devínska Nová Ves,  nám. 6.apríla

kategória – nehnuteľná hmotná

 

železničné mosty na viedenskej trati – súbor 7 mostov z roku 1848

číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- A.1

Devínska Nová Ves – trať medzi Dúbravkou a Devínskym Jazerom

kategória – nehnuteľná hmotná

 

torzo býv. Mittelmanovej lanovky – číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.1

Devínska Nová Ves -  cesta do Devína – ľavý breh rieky Moravy 

kategória – nehnuteľná hmotná

 

torzo býv. Mittelmanovej lanovky – číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.1

Devínska Nová Ves -  cesta do Devína – ľavý breh rieky Moravy 

kategória – nehnuteľná hmotná

 

pomník padlým nemeckým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.7

Devínska Nová Ves,  Mlynská ul.

kategória – nehnuteľná hmotná

 

pomník padlým ruským vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.8

Devínska Nová Ves,  Mlynská ul.

kategória – nehnuteľná hmotná

 

pevnostná línia 11 bunkrov z 1.ČSR -  číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.19

Devínska Nová Ves -   ľavý breh rieky Moravy

kategória – nehnuteľná hmotná

 

býv. stockerauská vápenka  objekty z najstaršej etapy zástavby areálu

(2 domy, administratívne budovy a pivnice vo svahu)

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.8

Devínska Nová Ves – ul. Vápenka č.4         

kategória – nehnuteľná hmotná

 

pomník M.R. Štefánika   v Devínskej Novej Vsi  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.1

Devínska Nová Ves   – Opletalova ul.         

kategória –nehnuteľná hmotná

 

pomník spisovateľa Rudolfa Slobodu   v Devínskej Novej Vsi  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.2

Devínska Nová Ves   – ul. Na Grbe 

kategória –nehnuteľná hmotná

 

 Aktualizované dňa 15.12.2015

 

 

 

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig