DevinskaInak.sk » V Devínskej Novej Vsi pribudnú nové ulice

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 30.04.2020 - 2405 čítaní

V Devínskej Novej Vsi pribudnú nové ulice

Rozhodli o tom dnes (30.4.2020) bratislavskí mestskí poslanci. S účinnosťou od 1. júna tak v našej mestskej časti pribudne sedem nových ulíc.

V Devínskej Novej Vsi pribudnú nové ulicePrednedávnom pribudla v Devínskej Novej Vsi aj Vukovarská ulica. Foto: autor

 

Pomenovanie novovzniknutých ulíc sa uskutoční na základe návrhu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves nasledovne.

 

Ulica Antona Moyša:

Anton Moyš (1869-1957) - rímskokatolícky kňaz farnosti Devínska Nová Ves a Dúbravka - farár a organizátor kultúrneho a náboženského života v obci. Na území Devínskej Novej Vsi zachránil mužov, ktorých zajali maďarské vojská pri vzniku prvej republiky.

 

Ulica Tomislava P. Kolakoviča:

Tomislav P. Kolakovič (1906-1990) - Stjepan Tomislav Kolakovič, rodným menom Poglajen - chorvátsky kňaz, člen jezuitského rádu. Výrazne sa angažoval v evanjelizačnej činnosti, kládol zásadný dôraz na aktívne žité kresťanstvo. Usiloval sa o väčšie zapojenie laikov do života cirkvi na Slovensku aj v Čechách.

 

Ulica Zdenky Schelingovej:

Zdenka Schelingová (1916-1955) - rehoľníčka z Inštittitu milosrdných sestier Svätého kríža. Zdravotná sestra v Humennom a v Štátnej nemocnici v Bratislave až do zatknutia dňa 29.02.1952. Podieľala sa na príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Prvý pokus bol úspešný, druhý nie. Sestru uväznili v Justičnom paláci v Bratislave, podrobili vyšetrovaniu spojeného s mučením. Odsúdená na 12 rokov odňatia slobody, 10 rokov straty občianskych práv. Prešla viacerými väznicami, až ju ako ťažko chorú presunuli z Prahy do Trnavskej nemocnice, kde skonala v nedožitých 39 rokoch. Dňa 14.09.2003 bola Sv. Otcom Jánom Pavlom II. v Bratislave blahorečená.

 

Ulica Mateja Encingera:

Matej Encinger - rodák a starosta Devínskej Novej Vsi okolo roku 1888, zaslúžil sa o vznik prvej ľudovej školy. Ulica Michala Bučiča: Michal Bučič - starosta v rokoch 1934-1938, obdobie Slovenského štátu, ukrýval židovské rodiny a bol zakladateľom banky v Devínskej Novej Vsi.

 

Ulica Na sútoku:

Na sútoku - Mláka je potok pretekajúci územím bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Vzniká spojením dvoch potokov (Mláky a Mástskeho potoka), postupne priberá iné toky a zároveň odvodňuje Devínske jazero. Medzi miestami, kde sa do nej vlievajú Lamačský a Dúbravský potok, sa nachádzajú čističky odpadových vôd.

 

Ulica Michala Bučiča:

Michal Bučič - starosta v rokoch 1934-1938, obdobie Slovenského štátu, ukrýval židovské rodiny a bol zakladateľom banky v Devínskej Novej Vsi.

 

Ulica Pod Rakytami:

Ide o predĺženie Eisnerovej ulice smerom pod železničný podjazd smerom k Metru.Rastislav Tešovič

rastislav.tesovic@devinskainak.sk

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig