DevinskaInak.sk » Právnik radí: Zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Web na Vašej strane ...
Mgr. Veronika Veslárová - 05.02.2014 - 16643 čítaní

Právnik radí: Zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Zdravím Vás, nastúpila som do zamestnania na pracovnú pozíciu namiesto kolegyne, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Nadriadený so mnou uzavrel pracovný pomer na dobu určitú do skončenia rodičovskej dovolenky kolegyne. Dĺžka jej rodičovskej dovolenky nebola špecifikovaná a kolegyňa chce nastúpiť od marca do práce. Chcem sa spýtať, či mám nárok na dvojmesačnú resp. trojmesačnú výpovednú lehotu alebo nie. Ďakujem za odpoveď. Jana K.


Vážená pani Jana,


podľa Zákonníka práce sa konči pracovný pomer na dobu určitú uplynutím tejto doby, pričom doba môže byť špecifikovaná konkrétnym časovým úsekom (napr. jeden rok), určitým dátumom (napr. do 28.02.2014), ale aj určitou životnou situáciou (právnici hovoria právnou skutočnosťou), v tomto prípade zastupovaním počas rodičovskej dovolenky.

Pracovný pomer uzatvorený na dobu zastupovania iného zamestnanca počas jeho rodičovskej dovolenky sa skonči bez potreby ďalšieho právneho úkonu (napr. dohody, alebo výpovede), ktorý by smeroval ku skončeniu pracovného pomeru a to návratom zastupovaného zamestnanca do práce. Okrem tohto spôsobu samozrejme pripúšťa Zákonník práce aj skončenie pracovného pomeru "bežným" spôsobom, teda dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo zrušením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

Vaša kolegyňa má nárok na rodičovskú dovolenku do veku troch rokov dieťaťa, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa dokonca až do jeho šiestich rokov. Je len na nej, či využije celú rodičovskú dovolenku, alebo sa vráti do práce skôr. Svoj zámer vrátiť sa do zamestnania má ale povinnosť oznámiť zamestnávateľovi najmenej s mesačným predstihom, aby mal zamestnávateľ dostatok času Vám uplynutie vášho pracovného pomeru oznámiť. Toto oznámenie sa nevyžaduje v písomnej podobe, odporúča sa však preukázateľná forma.

Z dôvodu, že sa váš pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru, nepriznáva vám Zákonník práce žiadnu výpovednú dobu. Inak povedané, kde nie je výpoveď, neexistuje ani výpovedná doba.

V prípade, že by v spoločnosti, v ktorej pracujete, bolo voľné iné vhodné pracovné miesto pre Vás, môžete sa so zamestnávateľom skúsiť dohodnúť, aby s vami uzatvoril novú pracovnú zmluvu alebo dohodu o zmene pracovných podmienok na inú pozíciu. Za pokus to stojí.

Veľa šťastia pri dohode so zamestnávateľom praje


Mgr. Veronika Veslárová
autorka je právnička

veronika.veslarova@devinskainak.sk

 

Vaše otázky do občianskej poradne zasielajte mailom na poradna@devinskainak.sk
Všetkým dopytom odpovie právnik zo združenia Devínska Inak a vybrané príspevky po zanonymizovaní zverejníme.

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig