DevinskaInak.sk » Právnik radí: Čo s bezohľadným stavebníkom Na hriadkach?

Web na Vašej strane ...
Veronika Veslárová - 28.10.2017 - 2912 čítaní

Právnik radí: Čo s bezohľadným stavebníkom Na hriadkach?

Obrátili sa na nás zúfalí obyvatelia ulice Na hriadkach. Doterajšie pokojné bývanie v tejto príjemnej komunite narušil nový stavebník. V tažkom teréne rovno pod Sandbergom sa rozhodol postavit si rodinný dom. Problém s neexistujúcou prístupovou komunikáciou vyriešil svojsky, a to rovno cez slepú ulicu Na hriadkach, nad ktorou sa neprístupný svah nachádza. Rovno po turistickom chodníku.

Právnik radí: Čo s bezohľadným stavebníkom Na hriadkach?Obyvatelia ulice Na hriadkach sú zúfalí. Foto: redakcia


Ulica Na hriadkach


Predposlednú októbrovú sobotu sme sa aj s mojim poslaneckým kolegom Rasťom Tešovicom vybrali na stretnutie s dotknutými občanmi. V upršanom počasí odbáčame do ulice Na hriadkach. Je úzka, na šírku sotva dosahuje predpísanú normu troch metrov. Po niekoľkých domoch lemovaných z oboch strán je ulica slepá, ďalej sa dá pokračovat do strmého svahu len pešo. Teda dalo sa. Pôvodný chodník, ktorým sa turisti mohli dostať prírodou až na Sandberg, je vyklčovaný. V mokrom teréne vidno len vyjazdené stopy po nákladnom aute.

Dom v stráni


Ani sme nestihli poriadne vystúpiť a z blízkych rodinných domov vychádzajú miestni obyvatelia. Počúvame o tom, ako sa tu kedysi príjemne žilo, snažíme sa odfiltrovat pocity od faktov. A tie sú neúprosné. Dotknutá ulica sa nachádza na pieskovcovom podloží. Z jednej strany je opretá o betónový oporný múr, ktorý chráni domy pod ňou. Podložie je nestabilné, v posledných rokoch museli múr viackrát sanovať. Preto keď sa približne pred rokom a pol dozvedeli, že 500 metrov nad nimi mienia manželia T. postaviť rodinný dom, chceli vedieť, kadiaľ bude vyvážaný ťažký stavebný materiál. Vec považovali v tom čase za vyriešenú, starosta Milan Jambor (SaS, SDKÚ, MOST-HÍD, SIEŤ) im na osobnom stretnutí prisľúbil, že stavbu bez riadnej prístupovej cesty nikdy nepovolí.

Salámovou metódou: Z domu chata, z chaty pivnica


Povoliť za týchto okolností stavbu rodinného domu bolo na miestne pomery moc aj pre súčasného starostu. A tak zvolili tzv. salámovú metódu. Namiesto o rodinnom dome začali hovorit o rekreačnej chate a keď ani to nepomohlo, požiadali o stavebné povolenie na stavbu rekreačnej pivnice. V neprístupnom svahu, bez cesty. Ako čítame z oznámenia stavebného úradu z 10. októbra, má ísť o „samostatne stojaci objekt obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 5,6 m x 7,6 m, ktorý je čiastocne zapustený do spádovitého terénu a obsahuje jednu miestnosť. Zastrešenie pivnice bude vegetacnou strechou“. Stavebný úrad vyšiel stavebníkom prekvapivo v ústrety, keď spojil územné a stavebné konanie dokopy. Pritom v územnom konaní sa malo rozhodovať, ci tam tá stavba vôbec patrí. Zároveň stavebný úrad upustil od previerky na mieste, tvrdí, že pomery pozná z predchádzajúceho konania.


Zháňanie pečiatok


Argument o pieskovom podloží vyriešili u starostu úradnícky – nariadili geologický prieskum. Znalca si mal zabezpečit priamo stavebník. Podľa miestnych obyvateľov prišiel nejaký pán, vykopal pol metrovú jamu a odišiel. Aj laik vie, že takto sa seriózny geologický prieskum nerobí. Z hľadania pravdy sa tak stalo formálne zháňanie pečiatok.

Pri pivnici neostane


Myslím, že každému súdnemu človeku je jasné, že pri pivnici neostane. Je stavaná tak, aby na nej bolo možné robiť nadstavbu. To, čo ostáva i nadalej neriešené, je používanie prístupovej komunikácie cez ulicu Na hriadkach. Vedia to aj miestni obyvatelia a cítia sa právom oklamaní. Vidia, že hoci stavebné povolenie ešte nebolo vydané, stavebník už naváža materiál, pripravuje stavenisko. Po ich ulici sa premáva smerom do strmého svahu niekoľkotonová technika zásobujúca zatiaľ nepovolenú stavbu. Cesta začína pracovať a na opornom múre vznikajú prvé trhliny. Sťažovali sa, namietali. Stavebný úrad ostáva hluchý a slepý.

 

Podali sme pomocnú ruku


Pod múrom žijú ľudia, je tam dokonca aj škôlka. Nemôžeme dopustiť, aby z nich úradnícka svojvôľa urobila občanov druhej kategórie. Úrady musia slúžiť ľuďom. Nie ako ten náš stavebný v Devínskej Novej Vsi. Teda, niekomu slúži veľmi dobre, ale obyvatelia ulice Na hriadkach to nie sú. Pozreli sme sa na možné riešenia a jednoduchá rada nestačí. Podávame pomocnú ruku. Naše združenie Devínska Inak požiadalo o pristúpenie do stavebného konania za dotknutú verejnosť. Zároveň sme požiadali stavebný úrad o vykonanie štátneho stavebného dohľadu. A aby sa nestalo, že kým budú úrady roky rozhodovať, vyrastie pod Sandbergom čierna stavba, zvažujeme možnosť požiadať o predbežné opatrenie súd.

 

Veronika Veslárová

veronika.veslarova@devinskainak.sk

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6360 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig