DevinskaInak.sk » Obce nebudú môcť tajiť zmluvy

Web na Vašej strane ...
(di) - 10.03.2014 - 2102 čítaní

Obce nebudú môcť tajiť zmluvy

Ministerstvo hospodárstva chcelo výrazne oklieštiť infozákon. Pripomienku, ktorú pripravila organizácia VIA IURIS, podporilo viac ako 8000 ľudí.


Zámer oklieštiť zákon o slobode informácií, ktorý občania poznajú aj ako infozákon, neprišiel priamo. Ministerstvo hospodárstva schovalo zásadnú zmenu tohto zákona do nepriamej novely zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý nemá s poskytovaním informácií nič spoločné.

Viac ako 8000 občanov podpísalo v novembri 2013 hromadnú pripomienku organizácie VIA IURIS, ktorou vyjadrili nesúhlas s oslabovaním práva občanov na informácie. Medzi signatármi petície boli napríklad Pavol Nechala z Transparency International Slovensko či Peter Kunder z Aliancie Fair Play.

Transparency International Slovensko je známa svojim pravidelným zostavovaním rebríčku transparentnosti samospráv, Aliancia Fair Play už od roku 2010 prevádzkuje projekt politikaopen.sk, zameraný na zverejňovanie majetkových pomerov politikov. Pripomienku proti zmene infozákona podpísal aj predseda združenia Devínska Inak Rastislav Tešovič. 

Vďaka tomuto tlaku verejnosti Ministerstvo hospodárstva v utorok 4. marca s konečnou platnosťou oznámilo, že upúšťa od zámeru meniť infozákon a upúšťa od zámeru utajovať zmluvy o hospodárení štátnych a obecných firiem. Zároveň ministerstvo z návrhu zákona vypustilo aj ďalšie nebezpečné ustanovenia ohrozujúce právo na informácie.

Vďaka zákonu o slobode informácií sa aj združeniu Devínska Inak viackrát podarilo získať informácie o podozrivom nakladaní s majetkom mestskej časti. Viackrát sa stalo, že miestny úrad neodpovedal. Keď sa Devínska Inak ešte v roku 2012 starostu Milana Jambora pýtala, aké zmluvy o prevode nehnuteľného majetku uzatvoril, žiadosti opakovane nevyhovel aj napriek protestu okresnej prokurátorky. Tá podala na mestskú časť žalobu o sprístupnenie požadovaných informácií, súdne konanie dodnes trvá.

 

(di)

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 4344 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig