DevinskaInak.sk » Neverejná voľba zažehnaná, Devínska má nového kontrolóra

Web na Vašej strane ...
(di) - 09.03.2014 - 3414 čítaní

Neverejná voľba zažehnaná, Devínska má nového kontrolóra

Devínskonovoveskí poslanci zvolili uplynulý utorok nového miestneho kontrolóra. Najskôr sa mal voliť neverejne. Po námietkach poslancov za Devínsku Inak nakoniec verejnosť vpustili, pochybnosti o zákonnosti výberu však zostávajú.

Novou miestnou kontrolórkou v Devínskej Novej Vsi bude Ing. Anežka Poradová, rozhodli o tom poslanci už v prvom kole voľby, keď dostala sedem hlasov z prítomných dvanástich poslancov. Druhý v poradí skončil Ing. Peter Zapletálek s piatimi hlasmi a ani jeden hlas nezískala tretia uchádzačka, JUDr. Ľubica Hofmannová.

Podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva má nová kontrolórka nastúpiť do funkcie 10. marca a jej pracovný úväzok bude v rozsahu 40 hodín týždenne. Funkčné obdobie je zo zákona šesťročné.

"Medzi hlavné povinnosti miestneho kontrolóra patrí najmä kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, či kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce", vyratúva pre náš web nadôležitejšie úlohy obecnej kontroly predsedníčka mandátovej komisie miestneho zastupiteľstva Lenka Hlaváčová (Devínska Inak).

Ing. Anežka Poradová má ekonomické vzdelanie, doteraz pôsobila na skrátený úväzok ako kontrolór Mestskej časti Čunovo, pracovala tiež na Obecnom úrade v Rovinke.

Voľbu miestneho kontrolóra sprevádzali už od jej vyhlásenia viaceré pochybnosti. Upozornil na ne poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak). "Miestna rada selektívne vybrala troch zo siedmich prihlásených uchádzačov a zastupiteľstvo dostalo podklady už len k týmto trom. Podľa mňa malo byť dané zadosť zákonu a rada mala len odporučiť, ktorí záujemcovia splnili podmienky a ktorí nie, zastupiteľstvo však malo vyberať zo všetkých. Najmä ak sa selektovalo podľa podmienok na uchádzačov, ktoré nepozná ani zákon, boli dané navyše. Rada je len poradným orgánom, nemá rozhodovať", povedal pre web devinskainak.sk Tešovič.

Poslanci za Devínsku Inak od začiatku namietali aj neverejnosť voľby. Pôvodne bola v pozvánke na utorňajšie zastupiteľstvo, podpísanej starostom Milanom Jamborom, poznámka, že časť voľby kontrolóra bude neverejná. Po tom, čo poslanecký klub Devínska Inak informoval, že v prípade neverejnej voľby sa jej nezúčastní, rozhodli poslanci, že celé zastupiteľstvo bude prístupné verejnosti.


Prečítajte si aj: Devínskej hrozí netransparentná voľba mietsneho kontrolóra

 

(di)

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 3953 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig