DevinskaInak.sk » Na úkor detí: FINANČNÝ ŠKANDÁL NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Web na Vašej strane ...
(mk) - 19.10.2017 - 2643 čítaní

Na úkor detí: FINANČNÝ ŠKANDÁL NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Devínska Nová Ves má od začiatku roka nového miestneho kontrolóra. Ten sa zameral na hospodárenie základných škôl. Kontrola dopadla katastrofálne.

Na úkor detí: FINANČNÝ ŠKANDÁL NA ZÁKLADNEJ ŠKOLEPorušili zákon: Pod riaditeľkou základnej školy sa môže triasť stolička. Foto: redakcia


Nová metla dobre metie


Miestny kontrolór Milan Slezák dostal od poslancov úlohu. V prvom polroku 2017 mal skontrolovať zákonnosť a hospodárnosť nakladania s verejnými prostriedkami na tunajších základných školách.

Svojej prvej úlohy sa zhostil naozaj dobre a jeho hľadáčiku neušli šokujúce zistenia. Základná škola Ivana Bukovčana opakovane porušovala finančnú disciplínu, obchádzala zákon o verejnom obstarávaní a pri nákupoch potravín do školskej jedálne deťom predražila nákupy o niekoľko tisíc eur. Len v dvoch kontrolovaných rámcových zmluvách našiel kontrolór platby navyše vo výške 4922,53 eur. Kontrolovala sa ale iba časť vybraných zmlúv a zatiaľ len za rok 2016, pričom zmluvy platili už od roku 2014. Spôsobená škoda sa tak môže vyšplhať do desať tisícov eur. Milan Slezák o týchto závažných skutočnostiach informoval na rokovaní septembrového miestneho zastupiteľstva.


Divné obstarávanie


Každá organizácia, ktorá nakladá s verejnými zdrojmi, je povinná dodržiavať zásady verejného obstarávania. Zákon presne určuje, v ktorých prípadoch je potrebné vypísať súťaž a kedy postačí napríklad len prieskum trhu. Podľa poslankyne Lenky Hlaváčovej (Devínska Inak), ktorá má skúsenosti s verejným obstarávaním, pri tzv. prieskume trhu objednávateľ osloví najmenej troch dodávateľov so záujmom o nacenenie rovnakej zákazky so stanovením kvalitatívnych požiadaviek a následne vyberie tú s najnižšou cenou. Podľa nej však ide o najmenej transparentný spôsob výberu. „Často sa v praxi stáva, že sa výber robí iba na oko. Objednávateľ sa vopred dohodne s budúcim „víťazným“ dodávateľom, aby mu okrem svojej ponuky zabezpečil aj dva ďalšie, menej výhodné cenové návrhy od iných firiem“.

Pravdepodobne tomu tak bolo aj v prípade obstarávania základnou školou. Kontrolór Slezák totiž zistil, že štyri rámcové zmluvy uzatvorené na obdobie štyroch rokov (!) na dodávky mliečnych výrobkov, zeleniny, mäsa, mrazených výrobkov a vajec boli podpísané už 1. decembra 2014, hoci vyhodnotenie verejného obstarávania a „výber“ víťaznej ponuky prebehol podľa dátumov na protokoloch až o niekoľko dní neskôr.


Predražovali nákupy


Kontrola zistila predraženie nákupov do školských jedální o takmer 5000 eur, keďže sa však kontrolovalo iba obdobie roku 2016, môžeme predpokladať, že táto suma je len povestnou špičkou ľadovca a skutočná škoda ide rádovo do desať tisícov. A čo sa vlastne stalo? Základná škola Ivana Bukovčana si najskôr podivným spôsobom obstarala uzatvorenie rámcových zmlúv na dodávku potravín pre školské jedálne. V týchto zmluvách sa zaviazala, že po dobu štyroch rokov nebude nakupovať u iných ako dohodnutých predajcov za fixne dohodnuté ceny.

Ceny jednotlivých tovarov sa podľa zmluvy smeli zvyšovať v jednom prípade len na základe dodatku k zmluve a v druhom prípade na základe zaslania nového ponukového listu. A hoci k žiadnej dohode o zmene cien dodávaných výrobkov nedošlo, základná škola veselo preplácala faktúry dodávateľov na vyššie sumy, než bolo zmluvne dohodnuté. Kontrolór zistil predraženie nákupov celkovo v 169 faktúrach počas roku 2016.


Ryba smrdí od hlavy


Poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak) na septembrovom miestnom zastupiteľstve neskrýval rozhorčenie. „Pred dvomi rokmi sme na tejto pôde bojovali za to, aby sa deťom nezvyšovala cena obedov o 5% na tzv. „režijné výdavky“ školských kuchýň. Napriek tomu ste vtedy toto bremeno preniesli na rodičov detí. Na tom zvýšení o 5% sa vybralo v roku 2016 približne 5000 eur. Presne toľko, koľko sa vyplytvalo nehospodárnym správaním základnej školy“, vyčítal vedeniu mestskej časti. Podľa Tešoviča je naivné si myslieť, že ide o nejaké imaginárne peniaze „tam hore“, ktoré sa bežných ľudí netýkajú. „Všetky nákupy potravín sa realizujú výlučne z prostriedkov vybraných od rodičov za obedy. Tieto prostriedky nemôžu byť minuté na nič iné, ako na stravu a obnovu inventáru jedálne. Ukrátený preto nebol nik iný, ako práve deti a ich rodičia“, myslí si Tešovič.

Jeho kolegyňa Lenka Hlaváčová (Devínska Inak) sa domnieva, že netreba viniť len školu. „Vidím za tým systémové zlyhanie miestneho úradu. Ten má svoje organizácie metodicky usmerňovať, pomáhať im. Od riaditeľov škôl očakávame, že spravia kvalitný školský program, ale nerobme z nich expertov na obstarávanie, BOZP, infozákon, osobné údaje, civilnú ochranu a neviem čo ešte“. Podľa Hlaváčovej celú kauzu preberali už aj na rade školy. Pod riaditeľkou Renátou Balogovou sa tak môže triasť stolička.

Hlaváčová ale nepovažuje za férové, aby sa celá vina zviezla len na vedenie školy. „Viacerí zamestnanci organizácií sa bránili, že nedostávali od mestskej časti žiadne usmernenia“. Preškolenia na verejné obstarávanie mali podľa oslovených prebiehať len formálne – podpisom na prezenčnej listine. Ryba tak zrejme smrdí priamo od hlavy. Finančnú agendu má na miestnom úrade na starosti oddelenie ekonomiky a rozpočtu. Jeho vedúcim je Ing. Juraj Strempek.


Kompletnú správu miestneho kontrolóra nájdete kliknutím SEM.


Naše vyjadrenie k článku Zneužitie dobrého mena školy uverejnenom v mesačníku Devex z 26.10.2017 si môžete prečítať kliknutím SEM.

 

(mk)

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 5858 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig