DevinskaInak.sk » Istrijská ul.: Ulica nevhodných zastávok

Web na Vašej strane ...
www.imhd.sk - 13.05.2014 - 5083 čítaní

Istrijská ul.: Ulica nevhodných zastávok

O kvalite rekonštrukcie Istrijskej ulice za státisíce sa toho už popísalo dosť v celoštátnych i lokálnych médiách. Obyvatelia aj návštevníci sa sťažujú, že novovybudované zastávky MHD sú všetko, len nie bezbariérové. Prinášame vám preto odborný názor publikovaný webom, ktorý sa mestskou hromadnou dopravou zaoberá.

Nové zastávky miesto zlepšenia situáciu zhoršili.

V Devínskej Novej Vsi sa podarilo zrekonštruovať trojicu zastávok na Istrijskej ulici. K nedávno zrekonštruovanej zastávke Uhrovecká pribudla revitalizovaná zastávka Novoveská s dvomi nástupišťami. Všetky tri zastávky majú jedno spoločné: sú vybudované nevhodne a namiesto zlepšenia nastupovania a vystupovania ho zhoršili.

Zatiaľ čo zastávka Uhrovecká bola vybudovaná v rámci výstavby priľahlého objektu, zastávka Novoveská bola zrekonštruovaná v rámci projektu Revitalizácia historického jadra Istrijskej ulice. Z celkových nákladov vyše 480-tisíc € je podľa denníka SME 456-tisíc € financovaných formou nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ cez Operačný program Bratislavský kraj.

Vodiči autobusov nemôžu pristaviť vozidlo ku hrane nástupišťa

Problematická je v oboch prípadoch realizácia zastávkových zálivov, tzv. zastávkových ník. Z dôvodu nerealizovania zaoblenia pruhu v prípade zastávky Novoveská môžu vozidlá v smere z mesta začať odbočovať do zastávky o 5,8 metra ďalej, v prípade smeru do mesta až o 8,3 metra ďalej, ako by bolo žiaduce. To výrazne obmedzuje možnosť pristavenia kĺbového autobusu k nástupnej hrane, rovnako spôsobuje jeho nadmerné vybočenie až do protismeru pri výjazde zo zastávky. Ako je zrejmé z nasledujúceho obrázku, prevedenie zastávok nezodpovedá „zastávkovej“ norme STN 73 6425.

V nákrese sú zakreslené odmerané hodnoty dĺžok pruhov, červenou čiarou je zobrazený tvar podľa normy STN 73 6425. Zakótované sú základné rozmery a vyznačené rozdiely oproti norme.


Pre nevhodný tvar zastávkových ník vodiči nemôžu pristaviť kĺbový autobus tak, aby ho vyrovnali a videli všetky dvere vo vonkajšom spätnom zrkadle a zároveň stáli čo najbližšie k obrubníku. Aj v prípade, ak autobus zastavia v zalomenej polohe, nemôžu ho pristaviť úplne k nástupnej hrane tak, aby bezpečne zo zastávky vyšli. Okrem toho zastávky nemajú tzv. kasselský obrubník so zaoblenými hranami, ktorý umožňuje v správne naprojektovanej zastávkovej nike pristavenie vozidla do ideálnej polohy bez poškodzovania pneumatík.


Ani pri najlepšej vôli nie je možné pristaviť kĺbový autobus až ku hrane nástupišťa.

Cestujúci nastupujú z cesty a nie zo zastávky

Cestujúci musia pri nastupovaní z nástupišťa najprv zostúpiť na vozovku a potom z vozovky nastúpiť do autobusu, podobne aj pri vystupovaní. Nastupovanie s kočíkmi je obzvlášť nepohodlné a často vyžaduje dvoch ľudí. Manipulácia s kočíkom je preto horšia ako v prípade nástupu priamo z vozovky, kde by nebolo nutné prekonávať medzeru medzi obrubníkom a autobusom.

Problematické nastupovanie s detským kočíkom.
Nastupovanie s invalidným vozíkom je ešte problematickejšie, dĺžka výklopnej plošiny pri dverách nemusí stačiť na to, aby dosiahla po obrubník. Aj keď sa niektorí vodiči snažia aj za cenu bočného oteru pneumatík a tým ich poškodzovania pristaviť autobus čo najbližšie k obrubníku, zastavia stále príliš ďaleko na to, aby bol nástup pre starších a menej pohyblivých ľudí pohodlný, pretože menej pohybliví cestujúci nie vždy vládzu prekročiť dlhšiu medzeru. Navnivoč tak vyjde nasadzovanie nízkopodlažných autobusov, ak musia cestujúci nastupovať z cesty.

Okrem toho by si zastávky Novoveská zaslúžili väčšie prístrešky pre cestujúcich s dlhšími lavičkami, pôvodné prístrešky Slovšport boli v tomto ohľade lepšie. Krkolomne je tiež riešený bezbariérový prístup na nástupištia, ktorý na ulici paradoxne tvorí bariéru. Neumožnenie priameho prístupu na krajné strany nástupíšť zase povedie k tomu, že cestujúci si budú vyšliapavať cestičky v zeleni alebo pôjdu po ceste. Projektanti okrem toho nemysleli ani na bezpečné prechádzanie chodcov cez ulicu a nezriadili pre nich priechod pre chodcov.

Bez eurofondov ešte horšie

Zatiaľ čo zastávka Novoveská bola nevhodne revitalizovaná s pomocou eurofondov, zastávka Uhrovecká dopadla bez nich ešte horšie. Nové riešenie v smere von z mesta úplne znemožňuje pristavenie kĺbového vozidla k nástupišťu. Cez voľné dni na linke 28 premávajú kĺbové autobusy a sú nútené zastaviť priamo na ceste, lebo dĺžka nástupnej hrany je kratšia než dĺžka autobusu.

Celý zastávkový záliv tým pádom stráca zmysel, pretože cestujúci musia prekonávať veľkú časť jeho šírky po ceste, takže prakticky akoby tam ani nebol.

Zastávka Uhrovecká, do ktorej sa nezmestí kĺbový autobus.

Dá sa to aj lepšie

Pri informácii o spolufinancovaní projektov z eurofondov sa môžu obyvatelia domnievať, že projekt vďaka tomu bude mať európsku kvalitu. Revitalizácia Istrijskej ul. však ukázala, že to môže byť presne naopak. Je nepochopiteľné, ako takéto riešenia mohli prejsť všetkými stupňami schvaľovacích procesov bez povšimnutia, hoci ide o „eurofondový“ projekt.

Po príklad, ako majú zastávky vyzerať, nemusíme chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť na zastávky Jána Jonáša, ktoré sú tiež v Devínskej Novej Vsi. Pruhy síce nemajú zaoblenie, ale to je kompenzované dostatočnou dĺžkou. Okrem toho sú na nástupných hranách použité kasselské obrubníky a zastávky majú veľké a priestranné prístrešky. Tieto zastávky projektovali tak, aby do nich autobusy pohodlne vošli bez poškodzovania pneumatík.

Zastávka Jána Jonáša s kasselským obrubníkom.


Ešte lepšie riešenia možno nájsť na západ od našich hraníc, a to aj v Českej republike. Zastávky je tam možné zriadiť aj priamo v jazdnom pruhu, ktorý je od pruhu v opačnom smere oddelený s ostrovčekom umožňujúcim bezpečné prechádzanie cez cestu. Ich nevýhodou je to, že stojaci autobus v zastávke zastaví aj autá idúce za ním, výhod je však ďaleko viac: autá nepredbiehajú autobus, a teda odpadá riziko zrazenia cestujúceho, ktorý vybieha spoza autobusu. Celkovo sú priechody bezpečnejšie a takéto zastávky vyžadujú výrazne menej priestoru, ktorý sa dá využiť napríklad na výsadbu zelene, rozšírenie plôch prístreškov, zjemnenie sklonu bezbariérových rámp na zastávku a podobne. Ďalšou výhodou je to, že autobus si nemusí vynucovať prednosť pred autami pri vychádzaní zo zastávky.

Je poľutovaniahodné, že ani v 21. storočí ani cez eurofondy sa takéto progresívne riešenia v Bratislave neuplatňujú.

Zastávka v jazdnom pruhu so stredným deliacim ostrovčekom umožňuje bezpečné prechádzanie chodcov cez cestu a súčasne šetrí uličný priestor.

 

Autorský článok a fotografie webu www.imhd.sk

Zverejnené so súhlasom autora.

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 4964 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig