DevinskaInak.sk » Devínskej hrozí netrasparentná voľba miestneho kontrolóra

Web na Vašej strane ...
(mh) - 03.03.2014 - 3389 čítaní

Devínskej hrozí netrasparentná voľba miestneho kontrolóra

Poslanci Devínskej Inak žiadajú verejnú voľbu nového kontrolóra. Zastupiteľstvo má rokovať už v utorok 4. marca.

Devínskej Novej Vsi hrozí, že bude mať zvoleného nového miestneho kontrolóra za podozrivých okolností a netransparentnou metódou. Post miestneho kontrolóra je pritom mimoriadne dôležitou a za súčasnej situácie aj ostro sledovanou funkciou. Len v piatok totiž skončil na tejto pozícii Kamil Dedinský, ktorý po štrnástich rokoch vo funkcii napokon svoj kontroverzný a dlhodobo sa vlečúci spor so starostom Milanom Jamborom vyriešil svojou predčasnou rezignáciou.

 

Po oznámení Dedinského abdikácie sa rozbehol proces voľby nového miestneho kontrolóra. Spočiatku mu nebolo čo vyčítať – mestská časť vypísala na post oficiálne výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo sedem uchádzačov.

 

Zo siedmich ostali traja

Už druhý krok však zaváňa rozporom so zákonom. Z tejto sedmičky totiž miestna rada bez akejkoľvek zákonnej kompetencie vylúčila štyroch kandidátov a posunula voľbu na miestne zastupiteľstvo. To by malo kontrolóra voliť v utorok 4. marca.

Najpodozrivejšou okolnosťou je ale spôsob, akým sa má kontrolór zo zvyšnej trojice vybrať. Na základe návrhu z miestnej rady totiž v pozvánke na rokovanie zastupiteľstva svieti, že kontrolóra budú poslanci voliť na neverejnej časti rokovania. Devínskonovovešťania teda na túto časť zasadnutia svojich volených zástupcov nebudú mať prístup. Rokovania zastupiteľstva sú pritom zo zákona verejné, s výnimkou prípadov, kedy sa prerokúvajú utajované skutočnosti.

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo - 04.03.2014 - čítajte tu


Tento postup však namietajú poslanci klubu Devínska Inak. „Devínska má smutné skúsenosti s netransparentnosťou, ktoré za bývalého starostu vyvrcholili zahanbujúcim umiestnením na 97. priečke zo sto najväčších samospráv. Nový starosta i veľká väčšina nových poslancov mala vo svojom volebnom programe transparentnosť ako jednu zo zásadných oblastí, ktorú treba v Devínskej zmeniť. Za štyri roky došlo k posunu, no neverejná voľba kontrolóra vo volebnom roku vyvoláva veľké pochybnosti,“ povedal nám predseda združenia Devínska Inak a poslanec Rastislav Tešovič.

Ak sa uskutoční neverejná voľba kontrolóra, poslanci za Devínsku Inak sa na nej nezúčastnia a napadnú celý proces voľby na prokuratúre. „Bolo by to znevážením všetkých pozitívnych zmien v transparentnosti, ktoré aj vďaka návrhom a iniciatívam našich poslancov posunuli Devínsku dopredu,“ povedal Tešovič.

 

Etický kódex bol posunom vpred

Poslanci za Devínsku Inak minulý rok presadili schválenie prelomového Etického kódexu, ktorý by mali devínskonovoveskí volení funkcionári dodržiavať. Podľa neho musia starosta i poslanci mestskej časti zverejniť a vedieť vždy hodnoverne zdôvodniť, že nimi prijaté rozhodnutie sleduje verejný záujem. Musia vedieť za každých okolností otvorene a vierohodne preukázať svoje majetkové pomery a dary, prijaté z titulu svojej funkcie, priznajú a budú využívať na verejné účely. Súčasťou kódexu sú aj pravidlá vedenia volebnej kampane a otvorený vzťah k médiám.


Viac o Etickom kódexe volených zástupcov v Devínskej Novej Vsi čítajte tu


Po štrnástich rokoch skončil v piatok 28. februára na vlastnú žiadosť doterajší hlavný kontrolór Kamil Dedinský. „Starosta začal zasahovať do mojich kompetencií a do mojich práv,“ odôvodnil Dedinský svoj predčasný odchod. Mandát by mu vypršal o mesiac, 31. marca.

 

(mh)

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 3953 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig