DevinskaInak.sk » Autor Cyklomostu Slobody: Bratislava by mohla mať exteriérový sobášny pavilón

Web na Vašej strane ...
Dana Vanková - 05.11.2014 - 3880 čítaní

Autor Cyklomostu Slobody: Bratislava by mohla mať exteriérový sobášny pavilón

Svadba je nepochybne jednou z najdôležitejších udalostí v živote. A preto azda najkrajšou skúsenosťou, ktorú som získala pôsobením v miestnom zastupiteľstve v Devínskej Novej Vsi, je sobášenie snúbencov. Každý sobáš je iný a niečim výnimočný.

Autor Cyklomostu Slobody: Bratislava by mohla mať exteriérový sobášny pavilónSnúbenci možnosť sobášenia v príjemnom exteriéri vyhľadávajú. Foto: archív. Foto na titulke: koncept Kvapka - Milan Beláček.


Najmä v letných mesiacoch sú čoraz populárnejšie svadby pod holým nebom. V Devínskej Novej Vsi sa na tieto účely využívajú pozemky okolitých penziónov, hotelov, či neraz i kameňolom.  Je na škodu, že nedokážeme ponúknuť niečo podobne atraktívne priamo na pozemkoch mestskej časti. Keď som sa začala vypytovať na miestnom úrade na naše možnosti, dozvedela som sa o zaujímavom projekte svadobného altánku, ktorý už pár rokov leží takpovediac v „šuflíku“. Žiaľ, počas pôsobenia ostatných dvoch starostov sa tento výnimočný projekt nepodarilo zrealizovať.

O možnostiach výstavby exteriérového svadobného pavilónu vám prinášame krátky rozhovor s autorom projektu, hlavným architektom bratislavskej Devínskej Novej Vsi MILANOM BELÁČKOM.


Môžete nám trochu priblížiť projekt altánku s kupolou, ktorý by mal stáť vedľa sobášnej siene? 

Mestská vila na Novoveskej ul. č. 17 je zapísaná do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. V dobe vzniku to bola samostatná stavba s krásnou historickou záhradou. Susedný objekt miestneho úradu vznikol rekonštrukciou pôvodnej materskej školy na bezbariérový objekt, z pôvodnej záhrady sa zachovala časť zelene. Exteriérový pavilón by umožnil v lete uskutočniť sobáše v zeleni, ktoré sú u snúbencov obľúbené. Umožnil by kvalitné, atraktívne  fotenie svadobčanov, organizovanie malých koncertov, vystúpení,  výstav na mohol by slúžiť na zasadnutia i na ďalšie využitie. 

Kupola, ako základ nosnej konštrukcie, umožňuje zrealizovať veľký voľný priestor bez stĺpov, postaviť zážitkový objekt, plný svetla a dynamickej hry tieňov počas dňa, krásnych priehľadov na oblohu a zeleň, prezentovať na Slovensku možnosti súčasných high - tech technológií a dizajnu.


Ak dlho už máte tento projekt uložený „v šuflíku”? 

Na oceľových konštrukciách  robím od školy, mal som šťastie, že ma učil výborný statik Prof. Lederer, ktorý zrealizoval krásne, odvážne konštrukcie v mnohých krajinách. Po rekonštrukcií stavieb na Novoveskej ul. č. 17, som pripravil návrh  altánku – koncept kvapka, ktorý by mohol slúžiť, ako prvá sobášna exteriérová sieň v Bratislave. V súčasnej dobe, keď máme v DNV najkrajšiu stavbu Slovenska 2014, by myšlienka mohla dostať nový význam.


Na koľko odhadujete náklady na realizáciu? 

Podľa ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku, typový štandardný objekt v našom stavebníctve 300m3, vychádza cena na cca 32 700 Eur. Atypickú high - tech konštrukciu sme schopní zrealizovať podľa vybraných bio technológií a riešení minimálne o 50 % lacnejšie. Na spracovanie rozpočtu stavby je potrebné vypracovať realizačný projekt.


Ako dlho by trvala samotná výstavba? 

Vlastná stavba oceľových konštrukcií a plášťa strechy na mieste by trvala krátko, pár týždňov. Stavbe predchádza presná výroba segmentov stavby, podľa výrobnej projektovej dokumentácie – dá sa to všetko stihnúť za 3 mesiace, podľa schopností štandardného výrobcu konštrukcie. Most sme zrealizovali s 8 x nižším rozpočtovým nákladom, ako stál most Milénia v Londýne.


Existuje niekde na Slovensku stavba podobného charakteru?
 

Na Slovensku sa podobný dizajnový pavilón s využitím súčasných bio prístupov a technológií navrhovania oceľových konštrukcií  ešte nerealizoval. Krásne stavby z oceľových konštrukcií vznikajú hlavne v Anglicku.


Ďakujem za rozhovor a prajem Vám skorú realizáciu návrhu.

 

 

Dana Vanková

dana.vankova@devinskainak.sk

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 3956 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig