DevinskaInak.sk » Stanovy k vodáckemu splavu Vysoká pri Morave - Devín dňa 30.8.2014

Web na Vašej strane ...

Stanovy k vodáckemu splavu Vysoká pri Morave - Devín dňa 30.8.2014

1. Organizátorom splavu je: VODÁK sport, s.r.o. - organizačná zložka v SR, IČO 36282642, Jasovská 12, 85107 Bratislava, Devínska Inak, o.z., IČO 42181178, Jasencová 13, 84107 Bratislava, Inter Bratislava, o.z. - turistický klub, IČO 31787975, Hrachová 63, 82105 Bratislava (ďalej len "organizátor"). Registráciou Variantu A vzniká medzi účastníkom a organizátorom zmluvný vzťah, v rámci ktorého organizátor účastníkovi vypožičia plavidlo s príslušenstvom a poskytne prepravnú službu z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi do Vysokej pri Morave a poskytne občerstvenie v Bratislave - Devíne. Registráciou Variantu B vzniká medzi účastníkom a organizátorom zmluvný vzťah, v rámci ktorého organizátor účastníkovi poskytne prepravnú službu z Bratislavy - Devínskej Novej Vsi do Vysokej pri Morave a poskytne občerstvenie v Bratislave - Devíne.

2. Plavidlá, pádla,vesty a barely budú zapožičané z predsajne VODÁK sport Slovensko, Pavla Horova 7, Devínska Nová Ves.

3. Každý účastník je povinný zaplatiť poplatok za splav termíne podľa propozícií.

4. Výška poplatku za splav je 13 € na jednu osobu. V cene je zahrnuté požičovné za plavidlo a príslušenstvo, preprava osôb z Devínskej Novej Vsi autobusom, občerstvenie (Variant A). Ak účastník splavu má vlastné plavidlo a príslušenstvo, platí registračný poplatok vo výške 5 € na jednu osobu (preprava autobusom, občerstvenie) (Variant B). Preprava laminátových alebo iných pevných plavidiel na vlastné náklady, alebo po dohode s organizátormi.

5. Občerstvenie bude podávané po splavení rieky a vylodení sa v Devíne (farská záhrada), kde bude založená vatra. Každý účastník dostane špekáčik a chlieb. Do vyčerpania zásob bude účastníkom bezplatne ponúknutý guláš, pivo a kofola. V bufete bude možnosť zakúpiť občerstvenie aj pre neúčastníkov splavu.

6. Bezpečnosť účastníkov bude zaistená záchrannou službou v prístavoch a plavčíkom na vode.

7. Každý účastník sa plaví na vlastné riziko. Neplavci a osoby mladšie ako 15 rokov sú povinní mať počas splavu záchranné vesty. Splavu sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 3 roky.

8. Je prísne zakázané skákať z plavidiel do vody. Každý účastník splavu je povinný správať sa tak, aby neohrozil seba ani ostatných.

9. Organizátori nezodpovedajú za stratu alebo odcudzenie vecí a dokladov, či už na súši alebo na vode.

10. Nezodpovedné zaobchádzanie so zapožičaným plavidlom, stratu výbavy alebo poškodenie vecí musí vinník zaplatiť v plnej výške organizátorovi do 7 kalendárnych dní odo dňa splavu. 
 
11. Poplatok za splav je nutné uhradiť na účet číslo 0251166910/0900 (Slovenská sporiteľňa), alebo v predajni VODÁK sport (adresa Pavla Horova 7 , Devínska Nová Ves) do 26.8.2014 23:59 hodiny. Do poznámky uvedte meno účastníka.

 

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig