DevinskaInak.sk » OZ Devínska Inak » Náš program pre Devínsku 2014 - 2018

Web na Vašej strane ...

OZ Devínska Inak » Náš program pre Devínsku 2014 - 2018

 Verejné priestranstvá

 • Výrazne posilníme pravidelné čistenie verejných priestranstiev

 • Detské ihriská dostanú svojho správcu

 • Dobudujeme námestie Jána Kostru

 • Platiaci psíčkari dostanú vrecká aj domov, posilní sa kontrola

 • Budeme pokračovať v debarierizácii chodníkov a verejných budov


Doprava

 • Devínska si zaslúži viac spojov MHD, pridať treba jeden expresný

 • Linka č. 92 zavedie priame spojenie s Petržalkou

 • Podporíme prebiehajúci projekt železničnej zastávky na sídlisku

 • Postavíme sa za riešenie neúnosnej dopravnej situácie medzi Bormi a Devínskou

 • Vypracujeme plán systematickej obnovy miestnych komunikácií a chodníkov

 • Postavíme sa za rekonštrukciu príjazdovej cesty do Devínskej Novej Vsi


Transparentnosť
 

 • Pripravíme a presadíme komplexný protikorupčný program pre Devínsku Novú Ves

 • Obnovíme elektronické aukcie pri obstarávaní tovarov a služieb

 • Zavedieme kariérny poriadok zamestnancov mestskej časti s jasnými pravidlami odmeňovania, prijímania do zamestnania a kariérneho postupu

 • Obnovíme priame prenosy z miestneho zastupiteľstva

 • Nehnuteľný majetok mestskej časti pôjde na web


Účasť občanov na správe vecí verejných
 

 • Zavedieme participatívny rozpočet mestskej časti

 • Dôležité témy otvoríme na verejných zhromaždeniach s občanmi

 • Starosta a poslanci budú mať otvorené dvere pre ľudí

 • Úrad sa bude pýtať na názor aj anketami


Bezpečnosť

 • Posilníme kamerový systém

 • Inšpektori verejného poriadku dohliadnu na vandalizmus a čistotu


Školstvo

 • Ponúkneme základným školám športový program

 • Školy budú mať hasičský krúžok

 • Zachováme umiestnenie všetkých detí od troch rokov v škôlkach

 • Zachováme pomôcky pre prvákov na lavici 


Šport

 • Pripravíme a presadíme projekt vytvorenia oddychovo – športovej zóny pri Morave

 • Vybudujeme verejne prístupné multifunkčné ihrisko pre loptové hry v oddychovo – športovej zóne

 • V spolupráci s hlavným mestom sa zasadíme o obnovu cyklochodníkov

 • Iniciujeme cyklistické prepojenie do Záhorskej Bystrice

 • Podporíme športové aktivity detí férovým grantovým programom


Parkovanie

 • Pripravíme projekt rezidenčného parkovania na mieru miestnym obyvateľom

 • Výrazne uprednostníme domácich obyvateľov pred cezpoľnými

 • Poradíme sa s obyvateľmi o možnosti zjednosmernenia niektorých ulíc

 • Vybudujeme dve záchytné parkoviská


Kultúra

 • Premeníme starú nefunkčnú kotolňu vedľa Istracentra na viacúčelovú nácvikovú sálu

 • Podporíme zmysluplné voľnočasové aktivity detí v kultúre

 • Zavedieme možnosť vrátiť knihy z miestnej knižnice aj na miestnom úrade


Komunitná práca

 • Vypracujeme grantový program pre podporu komunitných centier pre deti a seniorov

 • Zriadime prepravnú službu pre imobilných a nevládnych spoluobčanov

 • Rozšírime spoluprácu s družobnými obcami v prospech pobytovej výmeny žiakov škôl


Miestny úrad

 • Zlepšíme a rozšírime služby miestneho úradu, zavedieme aj nové elektronické služby

 • Obnovíme dôveru verejnosti v stavebný úrad

 • Miestny úrad otvorí elektronické obslužné miesto

 
Životné prostredie

 • DENOVA dostane vhodné priestory

 • Sprevádzkujeme zberný dvor na ulici M. Pišúta

 • Viete, čo dýchame? Zavedieme pravidelné zverejňovanie nameraných hodnôt


... aj my sme Devínska:


Špeciálne pre sídlisko

 • Osvetlíme vnútrobloky na sídlisku

 • Terasa na Milana Marečka sa dočká rekonštrukcie 


Špeciálne pre Kolóniu

 • Z Kina Devín vznikne multifunkčná kultúrno – spoločenská sála

 • Zrevitalizujeme priestor pred železničnou stanicou


Špeciálne pre Devínsky dvor

 • Postavíme detské ihrisko na zabratom pozemku mestskej časti

 • Pridáme bezpečnostné kamery na Opletalovej

 • Prevezmeme miestnu komunikáciu a parkovisko do správy mestskej časti


Špeciálne pre Zamajerské

 • Pouličné osvetlenie na Zamajerskom začne fungovať

 • Podporíme pripravovaný územný plán zóny Kolónia, aby sa viac neopakovala kauza betonárka


Špeciálne pre sídlisko Jána Jonáša

 • Linka č. 92 bude spájať sídlisko Jána Jonáša s centrom Devínskej Novej Vsi

 • Podporíme vznik klubovne pre deti a mládež

 • Vrátime chodcom pôvodný priechod na Jána Jonáša

 
Špeciálne pre Glavicu

 • (Nielen) v spore o výstavbu nového bytového domu budú miestni obyvatelia stavebnému úradu partnermi

 

Je to vo Vašich rukách:

Voľbou systémových opatrení v oblasti bezpečnosti, dopravy, školstva, čistoty verejných priestranstiev a možnosti kvalitných voľnočasových aktivít zvyšujete Vaše pohodlie a hodnotu Vášho bývania.

Profily našich kandidátov za Devínsku Inak najdete TU

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2017
Devínska Inak XI/2017archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig