DevinskaInak.sk » OZ Devínska Inak » Chcem prispieť 2% z dane

Web na Vašej strane ...

OZ Devínska Inak » Chcem prispieť 2% z dane


Vážení priatelia, podporovatelia, Devínskonovovešťania,


ako asi viete, každý z nás má možnosť zo zákona rozhodnúť, že časť dane z príjmu, ktorú zaplatil (spravidla 2%), môže poukázať na podporu aktivít v neziskovom sektore.Keďže tento rok sa o Váš príspevok uchádza aj OZ Devínska Inak, ponúkame podrobný postup pre poukázanie časti dane a prehľad najčastejších otázok a odpovedí:


1. Prečo by som mal prispieť práve vášmu občianskemu združeniu?

- Zo skúseností vieme, že čo si človek nezariadi vlastným úsilím, to nemá. Platí to aj o živote v Devínskej Novej Vsi, kde sa momentálne asi dvadsiatka nadšencov usiluje participovať na aktivitách, ktoré z nášho susedstva robia lepšie miesto pre život.

- Z tých najviditeľnejších sú to verejné akcie, ako: pravidelný multižánrový festival Devínska Devínskej, Medzinárodný deň detí spoluorganizovaný s ostatnými združeniami v Devínskej, spomienka na 17. november, enviromentálna jarná akcia Vyčistime Devínsku, pravidelný jesenný beh Devínska Devín a späť, ale aj mnohé ďalšie aktivity, v rámci ktorých napr. podporujeme talentované deti zo sociálne slabších rodín.

- Naši dobrovoľníci tiež pomáhajú v rámci projektu občianskej poradne, kde právnici zo združenia poskytujú bezplatné poradenstvo ľuďom v núdzi, zastali sme si vás aj pri podozreniach zo zneužitia moci voči občanom.

- Nezanedbateľným nástrojom pri presadzovaní cieľov občianskej a spravodlivej spoločnosti je publikovanie na webstránke www.devinskainak.sk

- Všetky uvedené činnosti vykonávajú naši aktivisti vo svojom voľnom čase, bez nároku na honorár a bez príspevku od mestskej časti. Na podstatnú časť aktivít sa sami skladáme z vlastných prostriedkov.


2. Dokedy je možné prispieť a koľko percent z dane môžem venovať?

- Ak ste zamestnanec, posledným termínom na podanie Vyhlásenia o poukázaní príspevku spolu s potvrdením o zaplatení dane je 30. apríl 2018.

- Ak ste podnikateľ alebo právnická osoba, podrobnosti nájdete na www.rozhodni.sk


3. Aký je postup? Kde nájdem tlačivo?

- Vyhlásenie o poukázaní príspevku s vyplnenými údajmi OZ Devínska Inak si môžete stiahnuť kliknutím SEM.

- Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2%, ak Vám ho zamestnávateľ nedal automaticky, požiadajte o potvrdenie mzdovú účtareň.

- Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní príspevku spolu s Potvrdením o zaplatení dane odovzdajte daňovému úradu podľa Vášho miesta bydliska najneskôr do 30. apríla 2018, prípadne v zalepenej obálke našim členom, alebo do poštovej schránky združenia: Jasencová 13, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves a doklady daňovému úradu doručíme za Vás.

- V prípade, ak ste pre nás robili počas roku 2017 dobrovoľnícku prácu, môžete venovať až 3% zo zaplatenej dane, v tom prípade nás kontaktujte na napady@devinskainak.sk aby sme Vám mohli vystaviť príslušné potvrdenie.


4. Na čo budú prostriedky využité? Čo ma to bude stáť?

- Bez ohľadu na to, či sa časť zo svojich daní rozhodnete poukázať neziskovej organizácii alebo nie, Vaša daňová povinnosť sa nemení. Máte ale možnosť z Vašich daní podporiť činnosť organizácie podľa vlastného uváženia priamo a bez toho, aby do toho akýmkoľvek spôsobom zasahoval štát.

- Všetky prostriedky získané z Vašich príspevkov z daní budú využité v súlade s účelmi, ktoré stanovuje zákon. Primárne nimi budeme spolufinancovať konkrétne aktivity pre verejnosť, o ktorých budete pravidelne informovaní.

 

Za Vaše príspevky vopred ďakujeme. Realizačný tím OZ Devínska Inak. 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig