DevinskaInak.sk » Stavebný Klondike v Devínskej

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 16.07.2018 - 2707 čítaní

Stavebný Klondike v Devínskej

O stavebných projektoch za milióny rozhoduje človek trestne stíhaný za korupciu. Sám a bez akejkoľvek verejnej kontroly. Skupina poslancov sa búri.

Stavebný Klondike v DevínskejBizarný gýč zo zámkovej dlažby a kameňa: Studňa stojí v strede chodníka. Foto: Devínska Inak


„Práca namiesto slov“, tak znel ústredný slogan predvolebnej kampane súčasného starostu Milana Jambora. Tých slov a hlavne informácií je z vedenia mestskej časti čoraz menej. Ba dokonca, mnohé ostávajú doslova utajené. Pred obyvateľmi Devínskej Novej Vsi ale aj pred samotnými poslancami, ktorí by práve spôsob nakladania s verejnými prostriedkami mali kontrolovať.

A nie je ich málo. Podľa povinne zverejňovaných informácií na webe uzatvorila mestská časť len od januára tohto roku zmluvy na stavebné práce v hodnote 1.152.213,97 eur. Za celé volebné obdobie sú to miliónové objemy. Až ma mrazí pri fakte, že o výbere stavebných firiem a dodávateľov za niekoľko miliónov eur rozhoduje starosta trestne stíhaný za korupciu, a to bez akejkoľvek možnosti kontroly zo strany poslancov, či verejnosti.

 

V parku betón, na chodníku bizarný gýč


Na jar tohto roku vyvolala ostrú polemiku na sociálnych sieťach informácia, že miestny úrad začal s výstavbou spevnenej plochy medzi cintorínom a Domovom sociálnych služieb Senecio. Bez toho, aby vopred informoval dotknutých obyvateľov, odbornú verejnosť v komisii výstavby alebo aspoň poslanecký zbor. Rozumel by som starostovej politickej stratégii, že ignorácia mu v tomto prípade beztrestne prejde, pretože len politický samovrah by na autami preplnenom sídlisku vedel protestovať proti novému miestu na parkovanie.

Žiaľ nešlo o ojedinelý prípad. Z obchádzania pravidiel pri posudzovaní stavebných projektov si starosta v poslednej dobe ťažkú hlavu nerobí. Dostávame od vás oprávnené otázky, kto schválil postaviť doprostred zrekonštruovaného chodníka na Istrijskej ulici gýčovú obnovu studne? Alebo prečo je park na Charkovskej ulici vyliaty betónom a prečo v ňom boli použité nebezpečné materiály, na ktorých sa už stihli poraniť deti?

Pôvodný návrh schválený odborníkmi hovoril o zelenom parku a prírodných materiáloch. Realitou sú tony betónu. Foto: (di) 


Starosta Jambor informácie tají


Odpovede sa nám hľadajú ťažko, pretože miestni poslanci a členovia komisie výstavby sa o mnohých stavebných aktivitách dozvedajú náhodne, doslova na ulici. Pre vysvetlenie, miestne zastupiteľstvo každoročne schvaľuje finančné prostriedky pre jednotlivé okruhy, ako napríklad opravy chodníkov, výstavba parku, či budovanie parkovacích miest. Samotnú realizáciu, teda ktorý chodník sa kedy opraví, aké materiály a prevedenie použiť, to sú už odborné otázky, ku ktorým by sa mala vyjadriť odborná verejnosť v komisii výstavby. A dá sa samozrejme urobiť aj viac. Devínska Inak sa vždy hlásila k tomu, aby jednotlivé stavebné zámery boli pred ich schválením riadne zverejnené na internetovej stránke mestskej časti.

Opak je pravdou, miestny úrad informácie tají, starosta Milan Jambor rozhoduje o spôsobe vykonania všetkých investičných akcií mestskej časti sám a s nikým sa neradí. Je štatutár, k podpisu zmluvy nikoho nepotrebuje, odborné návrhy ignoruje. A tak namiesto zeleného parku na Charkovskej ulici s chodníkmi z bieleho makadamu máme betónovú plochu, za ktorú by sa nemusel hanbiť žiaden socialistický architekt.

 

Zastupiteľstvo žiadalo informácie, starosta využil veto


Na májovom miestnom zastupiteľstve som podal návrh uznesenia, aby bol starosta Jambor povinný informovať dotknutých obyvateľov, komisiu výstavby a poslancov o každom projekte stavebnej činnosti ktorú realizuje naša mestská časť, a to ešte pred jej začatím. To, čo ja osobne považujem za otázku normálnej ľudskej slušnosti, sme museli dať do podoby miestnej legislatívy. Návrh prešiel v pomere hlasov 8:5, okrem poslancov zvolených s podporou združenia Devínska Inak za neho zahlasovali aj poslanci Beata Janatová, Denis Ružovič (obaja SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Miroslav Encinger (Lepšia štvrť).

Starosta Milan Jambor využil právo veta a schválené uznesenie nepodpísal. Zákon hovorí, že tak môže spraviť vtedy, ak je uznesenie zastupiteľstva pre mestskú časť nevýhodné alebo odporuje zákonu. Svoj počin nijako neodôvodnil a zápisnica z májového rokovania zastupiteľstva, kde by sme sa mohli dozvedieť viac, na webe mestskej časti do napísania tohto blogu chýbala.

 

Nájde sa 17. júla osem čestných poslancov?


Zastupiteľstvo môže podľa zákona veto starostu prelomiť opätovným hlasovaním s podporou viac ako troch pätín hlasov. U nás je to minimálne 8 poslancov. Návrh sme opätovne zaradili na rokovanie zastupiteľstva v júni, kde sa nedostalo do programu.

Rozhodli sme sa preto na 17. júla zvolať mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva s jediným bodom, aby bol starosta Milan Jambor povinný informovať verejnosť, komisie a poslancov o všetkých stavebných zámeroch. A či sa tak stane? Ak má Devínska Nová Ves aspoň ôsmich čestných poslancov, tak veríme, že áno.

 

Doplnenie 17.07.2018 o 10:45 h:

Viac informácií:  Osem čestných sa nenašlo

 

Rastislav Tešovič

autor je poslancom Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
(nezávislý, s podporou občianskeho združenia Devínska Inak)

rastislav.tesovic@devinskanovaves.sk

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig