DevinskaInak.sk » Starosta vymenil svoj tím, poslanci už pracujú v komisiách

Web na Vašej strane ...
(di) - 03.04.2015 - 3522 čítaní

Starosta vymenil svoj tím, poslanci už pracujú v komisiách

Devínskonovoveské miestne zastupiteľstvo má po uplynulých voľbách sedem nových tvárí. V decembri sa poslanci zaradili do odborných komisií a od januára ich doplnili aj o zástupcov občanov. Zástupcom starostu zostal Peter Krug.

 

Miestne zastupiteľstvo vytvorilo spolu sedem komisií:

- Komisiu na ochranu verejného záujmu,
- Komisiu legislatívy, financií, mandátová a kontroly,
- Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia,
- Komisiu sociálna, bytová a zdravotná,
- Komisiu kultúry, mládeže a vzdelávania,
- Komisiu športu, a
- Komisiu na ochranu verejného poriadku.

 

Poslanci sú v nich zaradení nasledovne:


Mgr. Róbert Bardač, PhD. (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD)

- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, predseda
- Komisia na ochranu verejného záujmu, člen
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná, člen


Mgr. Beáta Janatová (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD)

- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, predseda
- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, člen
- Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania, člen


Mgr. Peter Krug (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD)

- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, člen
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná, člen
- Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania, člen


Mgr. Jana Martanovičová (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD)

- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, člen
- Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania, člen


Denis Ružovič (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD)

- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, člen
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná, člen


Bc. Jozef Tittel (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD)

- Komisia športu, predseda
- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, člen
- Komisia na ochranu verejného záujmu, člen


Michal Gašparík (Devínska Inak)

- Komisia športu, podpredseda
- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, člen
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná, člen


Mgr. Lenka Hlaváčová (Devínska Inak)

- Komisia na ochranu verejného záujmu, predseda
- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, člen
- Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania, člen


Mgr. Dana Vanková (Devínska Inak)

- Komisia sociálna, bytová a zdravotná, predseda
- Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania, podpredseda
- Komisia na ochranu verejného poriadku, člen


Mgr. Veronika Veslárová (Devínska Inak)

- Komisia sociálna, bytová a zdravotná, podpredseda
- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, člen


Mgr. Rastislav Tešovič (Devínska Inak)


- Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly, člen
- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, člen


Miroslav Encinger (Lepšia štvrť)

- Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania, predseda
- Komisia na ochranu verejného záujmu, člen

 

Niektorí občania sú pre mestskú časť nevýhodní

Podľa zákona o obecnom zriadení fungujú komisie ako poradné a iniciatívne orgány miestneho zastupiteľstva. Zastúpenie v nich môžu mať aj občania. Tých zastupiteľstvo zvolilo začiatkom februára. Starosta mestskej časti Milan Jambor ale pozastavil uznesenie týkajúce sa voľby neposlancov do Komisie ochrany verejného poriadku so strohým odôvodnením, že je pre mestskú časť táto voľba nevýhodná. Neformálne však namietal najmä voľbu pani Jacqueline Korbelovej a pána Martina Smelíka. Obaja sa viackrát sťažovali na miestnom úrade vo veci rušenia verejného poriadku.

 

Bilancia

V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím začína starosta Milan Jambor (SDKÚ-DS, Sieť, SaS, MOST-HÍD) po novembrových voľbách s podstatne obmeneným tímom. Pôvodná "futbalová jedenástka", ako sa familiárne nazývala spoločná kandidátka SDKÚ-DS a SaS z roku 2010, sa rozpadla a v straníckom tričku starostu Jambora teraz nastúpili štyria nováčikovia zo šiestich poslancov, na ktorých podporu sa môže spoliehať.

Klub Devínska Inak po posledných komunálnych voľbách nielenže obhájil svoju pozíciu, ale aj posilnil svoje rady o dvoch nových poslancov. V miestnom zastupiteľstve tak má piatich zástupcov občanov.

Miroslav Encinger (Lepšia Štvrť) sa zo svojej kandidátky síce prebojoval do miestneho zastupiteľstva po štvorročnej pauze sám, avšak vzhľadom na rozloženie síl je jeho pozícia mimoriadne silná. Mnoho rozhodnutí totiž závisí práve od toho, na ktorú stranu z dvoch táborov sa tento poslanec prikloní.

 


(di) 

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 3239 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig