DevinskaInak.sk » Rastislav Tešovič bloguje: Komu prekáža náš boj proti korupcii?

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 12.11.2014 - 5205 čítaní

Rastislav Tešovič bloguje: Komu prekáža náš boj proti korupcii?

Necelé štyri dni pred začiatkom komunálnych volieb bola Devínska Nová Ves svedkom bezprecedentného anonymného útoku na jedného z kandidátov na starostu. Vyzerá to tak, že lži a ohováranie nie je niektorému z dvoch protikandidátov cudzie. Neférový atak do dnešného dňa ani jeden z nich neodsúdil.


Ako poslanec mestskej časti som sa vždy usiloval o dosiahnutie efektívnej a transparentnej samosprávy. Vždy som trval na férových podmienkach verejných súťaží pri nakladaní s majetkom mestskej časti, či už išlo o projekty veľkej hodnoty, alebo „len“ o prenájom pozemku na stánok s občerstvením na Vianočnej uličke. Vyslúžil som si za to zopár anonymných telefonátov či mailov, ale tieto nepríjemnosti skrátka patria k poctivej poslaneckej práci.

Vždy ma však veľmi mrzí, a stáva sa to, žiaľ, v poslednom čase pričasto, keď ma ľudia pri rôznych príležitostiach upozorňujú na netransparentný prístup vedenia našej mestskej časti, znaky klientelizmu i tieň korupcie pri obstarávaní vecí verejného záujmu. Posledný prieskum organizácie Transparency International Slovensko dáva týmto indíciám za pravdu.

Nechcem, aby bola Devínska Nová Ves korupčnou zónou. Jedným z hlavných pilierov mojej starostovskej kampane je presadenie silných protikorupčných opatrení, ktoré vrátia opätovnú dôveru v osobu starostu, miestneho úradu a stavebného úradu. Chápem, že si tým pohnevám niektorých developerov, ale Devínska má slúžiť predovšetkým záujmom svojich občanov. Počítal som preto s tým, že niekomu môžu byť moje plány veľmi nepríjemné.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Tento týždeň ste mohli byť svedkami neférového a protizákonného vedenia volebnej kamapane, kedy som sa stal predmetom anonymnej ohováračskej kampane. Neznáme osoby začali rozposielať hromadné anonymné e-maily s predmetom „Kandidát alebo trestanec?“, ktorých prílohou je naskenované obvinenie z prečinu marenia úlohy verejným činiteľom z nedbanlivosti. Na šíriteľa tejto kampane som podal trestné oznámenie.

Obvinenie, ktoré je v prílohe tohto e-mailu, prokuratúra dávno zrušila. Išlo o formu hrubého nátlaku zo strany môjho niekdajšieho nadriadeného, aby som opustil svoje miesto, inak budem čeliť trestnému stíhaniu. Takéto „obchody“ však odmietam tak v politike, ako aj v pracovnom a osobnom živote, pretože svedomie mám čisté a za výsledky v zamestnaní trvalo poberám odmeny. Prokuratúra mi jednoznačne dala za pravdu.

Útok podľa môjho názoru súvisí výlučne s vrcholiacou volebnou kampaňou. Niekomu zjavne prekáža, že občianske združenie Devínska Inak presadzuje tvrdé nástroje proti korupcii. Našou zásluhou sa pred rokom schválil v miestnom zastupiteľstve Etický kódex predstaviteľa samosprávy, naši kandidáti ako jediní v Devínskej Novej Vsi splnili kritériá výzvy Správny kandidát Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (www.spravnikandidati.sk).

Komu prekážajú tvrdé protikorupčné opatrenia a boj proti straníckemu klientelizmu? Komu prekáža, že sme stáli štyri roky na Vašej strane a celé štyri roky sme aktívne pracovali pre Vás?

Cítime dôveru mnohých z vás, ktorá nám dodáva vieru v správnosť našich krokov. Sme rozhodnutí nepoľaviť. O Vašu priazeň sa neuchádzame podrazmi a ohováraním, ale výlučne našimi predstavami, ako spraviť Devínsku lepšou, slušnejšou, tranparentnejšou a ľudskejšou. Veríme, že s Vašou pomocou sa nám to spolu podarí naplniť.

 

Rastislav Tešovič

autor je nezávislým kandidátom
na starostu Devínskej Novej Vsi

rastislav.tesovic@devinskainak.sk

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 1971 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig