DevinskaInak.sk » Právnik radí: Výživné zo zahraničia

Web na Vašej strane ...
Veronika Veslárová - 03.04.2017 - 2298 čítaní

Právnik radí: Výživné zo zahraničia

Dobrý deň, mám 13 ročného syna, pred tromi rokmi sme sa s exmanželom rozviedli. Súd mu určil výživné vo výške 180 EUR mesačne. Exmanžel momentálne nežije pol roka na Slovensku a už dvakrát nezaplatil výživné. Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Tatiana L.


Dobrý deň p. Tatiana,

v prípade, že sa Váš exmanžel nachádza v zahraničí, je možné sa obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (www.cipc.sk). Pobyt rodiča nemá súvis s vyživovacou povinnosťou a je povinný Vám naďalej uhrádzať výživné v súdom stanovenej výške.

Toto centrum poskytuje bezplatnú konzultáciu v oblasti rodinného práva s cudzím prvkom. Pripravia Vám podklady pre návrh na uznanie a výkon rozhodnutia. Poskytuje súčinnosť pri uznávacom a vykonávacom konaní a zabezpečuje ochranu pri transfere platieb výživného na Slovensko.

V prípade, že by Vám exmanžel tri mesiace za obdobie dvoch rokov neplatil výživné, máte možnosť na neho podať trestné oznámenie, môže byť potrestaný odňatím slobody až na tri roky. Už v prvý deň omeškania môžete podať u súdneho exekútora návrh na vykonanie exekúcie.

Vždy však odporúčam snažiť sa dohodnúť, pokiaľ to len ide a vymáhanie výživného brať až ako poslednú možnosť. Hoci súdy a polícia vedia s výživným pomôcť, kvalite vzájomných vzťahov pri výchove spoločného dieťaťa neprospejú.


Veľa šťastia praje,

 

Mgr. Veronika Veslárová
autorka je právnička

veronika.veslarova@devinskainak.sk


Vaše otázky do občianskej poradne zasielajte mailom na poradna@devinskainak.sk
Všetkým dopytom odpovie právnik zo združenia Devínska Inak a vybrané príspevky po zanonymizovaní zverejníme.

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig