DevinskaInak.sk » Právnik radí: Čo so špekulantskými obchodníkmi?

Web na Vašej strane ...
Mgr. Veronika Veslárová - 17.10.2014 - 4686 čítaní

Právnik radí: Čo so špekulantskými obchodníkmi?

Zdravím Vás, na základe reklamného letáku som si objednal pamätné mince. Leták tvrdil, že si ich môžem objednať a zdarma mi ich doručia. Neskôr som zistil, že na letáku bolo drobným písmom uvedené, že do 10 dní som sa mal rozhodnúť, či si mince ponechám a zaplatím za ne alebo ich vrátim. Teraz mi obchodník posiela sankčné faktúry, v zmysle ktorých som povinný uhradiť kúpnu cenu aj zmluvnú pokutu. Mince už späť nechce. Mám obavy, že to budú chcieť riešiť súdnou cestou. Ako sa môžem brániť? Lukáš S.

 

Dobrý deň p. Lukáš

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služby na diaľku máte možnosť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom formulára, ktorý je Vám povinný poskytnúť predávajúci pred tým, ako ste odoslali objednávku. O práve na odstúpenie od zmluvy Vás mal predávajúci povinnosť písomne poučiť. Ak tak spravil až neskôr, než pri dodaní tovaru, predlžuje sa Vám možnosť na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odkedy Vás predávajúci poučil. Ak Vám poučenie nezaslal vôbec, môžete tovar bez udania dôvodu vrátiť do 12 mesiacov od jeho prevzatia. 

Postup predávajúceho, ktorý úmyselne uvádza podstatné náležitosti podmienok poskytnutia služby malým písmom, alebo ich inak schováva, je možné považovať na nekalú obchodnú praktiku alebo neprijateľnú zmluvnú podmienku. Rozhodnúť o nej však musí na návrh spotrebiteľa súd. Podstatou takéhoto nekalého konania je, že predávajúci nekalým spôsobom vyvoláva v kupujúcom presvedčenie o určitej vlastnosti tovaru alebo o určitej okolnosti predaja, bez ktorej by kupujúci rozhodnutie o kúpe tovaru neurobil.

Novoprijaté nariadenie vlády č. 141/2014 Z. z. dokonca sprísňuje ochranu spotrebiteľa a od 1. januára 2015 zavádza povinnosť veľkosti písma v zmluvách, zmluvných podmienkach a ďalších zmluvných dokumentoch v minimálnej výške 1,9 mm

Vo Vami opísanom prípade máte možnosť podať podnet ku kontrole na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Môžete tak urobiť písomne, faxom, elektronicky, telefonicky alebo osobne. SOI môže udeliť pokutu vo výške od 300 do 16 500 EUR.

Zároveň môžete požiadať súd o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, prípadne požiadať súd pre prípad platnosti zmluvy aspoň o zníženie zmluvnej pokuty z dôvodu, že jej výška odporuje dobrým mravom.

 

Mgr. Veronika Veslárová
autorka je právnička

veronika.veslarova@devinskainak.sk

 

Vaše otázky do občianskej poradne zasielajte mailom na poradna@devinskainak.sk 
Všetkým dopytom odpovie právnik zo združenia Devínska Inak a vybrané príspevky po zanonymizovaní zverejníme.

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig