DevinskaInak.sk » Osem čestných sa nenašlo

Web na Vašej strane ...
(di) - 17.07.2018 - 1604 čítaní

Osem čestných sa nenašlo

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa dnes (17.07.2018) mali s konečnou platnosťou dozvedieť, či ich a ich volených zástupcov bude musieť starosta Milan Jambor informovať o stavebnej činnosti v réžii mestskej časti a jej organizácií. Požadovali to od neho poslanci zvolení s podporou združenia Devínska Inak.

 

Žiaľ nestalo sa tak. Miestne zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, keď sa ho zúčastnilo len päť z dvanástich volených zástupcov: Rastislav Tešovič, Veronika Veslárová, Lenka Hlaváčová, Michal Gašparík a Dana Hlaváčová Vanková.

Prítomný starosta Milan Jambor schôdzu na polhodinu prerušil, čo je v tomto prípade štandardný postup. Keďže poslancov nebolo viac ani na druhý krát, bude podľa zákona a rokovacieho poriadku musieť byť zvolané v náhradnom termíne.

Prítomní poslanci starostu vyzvali, aby s nimi o téme počas vynútenej prestávky aspoň neformálne diskutoval, ten to odmietol a odišiel. Po chvíli sa vrátil a zavolal Rastislava Tešoviča ako zástupcu prítomných poslancov na konzultáciu.

"Starostovi som v krátkom rozhovore tlmočil požiadavku zvolávateľov zastupiteľstva, aby všetky stavebné činnosti, ktoré realizuje mestská časť a jej organizácie, boli vždy vopred zverejnené a prerokované v odborných komisiách mestskej časti. Dostal som odpoveď, že to údajne nie je možné, pretože by to celý proces zdržalo a mestská časť na to nemá dostatok zamestnancov", povedal Tešovič.

Pritom mestská časť na svojom webovom sídle už dnes pomerne podrobne zverejňuje informácie o stavebných zámeroch Hlavného mesta Bratislavy (časť komunikácií je v správe hlavného mesta a časť v správe mestskej časti, pozn. red.), čo jej zjavne nerobí žiadne administratívne ani personálne problémy. O svojich vlastných projektoch, na ktoré sa svojimi daňami skladajú obyvatelia Devínskej Novej Vsi, však naďalej mlčí.

 

Viac sa dočítate v blogu Rasťa Tešoviča:  Stavebný Klondike v Devínskej

 

(di)

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig