DevinskaInak.sk » Novovešťania si budú voliť starostu a poslancov

Web na Vašej strane ...
(di) - 25.08.2014 - 5456 čítaní

Novovešťania si budú voliť starostu a poslancov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Konať sa budú na celom území Slovenska v sobotu 15. novembra 2014. Aktualizované 15.10.2014 o zoznam kandidátov.

 

O post starostu Devínskej Novej Vsi sa uchádzajú traja kandidáti:

1. Milan Jambor, 42 r., starosta, Kosatcová 19, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
2. Marcela Ľuptáková, Mgr., 53 r., štátna radkyňa, Delená 9, Bratislava, nezávislá kandidátka
3. Rastislav Tešovič, Mgr., 36 r., právnik, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Jasencová 13, Bratislava, nezávislý kandidát

 

Zoznam kandidátov na poslancov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves:

1. Jakub Abrahám, DiS. art., 21 r., herec, Ivana Bukovčana 16, Bratislava, nezávislý kandidát
2. Miroslav Antal, Mgr., 41 r., bezpečnostný manažér, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Ivana Bukovčana 20, Bratislava, nezávislý kandidát
3. Róbert Bardač, Mgr., PhD., 30 r., advokát, Pavla Horova 23, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
4. Viktor Biloruský, Ing. arch., 49 r., architekt, Ivana Bukovčana 18, Bratislava, nezávislý
kandidát
5. Kamil Dedinský, Ing., 60 r., ekonóm, Na hriadkach 17, Bratislava, nezávislý kandidát
6. Jana Ďuriačová, Mgr., 50 r., novinárka, Mlynská 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
7. Jozef Ďurovič, 30 r., záchranár, Istrijská 115, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
8. Miroslav Encinger, 61 r., podnikateľ, Pod Lipovým 47, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ
9. Hana Flašková, Ing., 43 r., riaditeľka pobočky banky, Milana Marečka 9, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska

10. Ľubomír Frolek, Ing., 48 r., vedecko-výskumný pracovník, Eisnerova 5, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
11. Peter Garaj, 62 r., majster v pridruženej výrobe, Kalištná 7, Bratislava, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného
Slovenska
12. Michal Gašparík, 27 r., IT špecialista, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Štefana Králika 12, Bratislava, nezávislý kandidát
13. Juraj Gazda, 26 r., pekár, Delená 5, Bratislava, nezávislý kandidát
14. Vladislav Hečko, Ing., 52 r., manažér, Ľubovníková 67, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
15. Lenka Hlaváčová, Mgr., 36 r., projektová manažérka, aktivistka o. z. DEVÍNSKA INAK, Ivana Bukovčana 24, Bratislava, nezávislá kandidátka
16. Ľubica Hofmannová, JUDr., 40 r., právnička, Pod Lipovým 29, Bratislava, nezávislá kandidátka
17. Tomáš Hulík, Mgr., 38 r., fotograf, filmár, environmentalista, Pavla Horova 11, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
18. Michal Hušek, Bc., 25 r., programátor, Jána Smreka 7, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
19. Miroslav Jablonický, Mgr., 63 r., sociálny pedagóg, Jána Poničana 3, Bratislava, nezávislý kandidát
20. Beata Janatová, Mgr., 44 r., vrchná inšpektorka Hasičského zboru, Kalištná 1, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
21. Ivan Jankovič, Ing., 50 r., stavebný technik, Istrijská 116, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
22. Ľubomír Jánoš, Ing., 54 r., elektrotechnický inžinier, Ivana Bukovčana 24, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
23. Marian Jendek, 28 r., manažér, Eisnerova 13, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
24. Andrei Kiszel, 38 r., DTP director, Štefana Králika 8, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
25. Martin Kňazovický, 28 r., poštový doručovateľ, Pavla Horova 24, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
26. Vladimír Kočvara, RNDr., 37 r., environmentalista, Uhrovecká 6, Bratislava, nezávislý kandidát
27. Michal Kohn, Mgr., 32 r., advokát, Ivana Bukovčana 15, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
28. Peter Kolega, 32 r., prezident Turistického klubu AŠK Inter Bratislava, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Jána Poničana 13, Bratislava, nezávislý kandidát
29. Andrej Kovarik, Mgr., 31 r., environmentalista, ochranár, Štefana Králika 8, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
30. Radoslav Krajčír, 34 r., automechanik, Ivana Bukovčana 28, Bratislava, nezávislý kandidát
31. Peter Krug, Mgr., 68 r., novinár, Kalištná 9, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
32. Viliam Liedl, 63 r., riaditeľ spoločnosti, Štefana Králika 9, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
33. Marcela Ľuptáková, Mgr., 53 r., štátna radkyňa, Delená 9, Bratislava, nezávislá kandidátka
34. Ján Marčok, Mgr., 35 r., softvérový inžinier, Štefana Králika 12, Bratislava, nezávislý kandidát
35. Stanislava Molnárová, Bc., 30 r., referentka, Poniklecová 22, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
36. Alojz Moravec, 59 r., kameraman DTV, Pavla Horova 13, Bratislava, nezávislý kandidát 
37. Vladimír Mráz, Ing., 58 r., inžinier ekonómie, Janšákova 22, Bratislava, Nezávislé fórum
38. Ivica Peretič, 60 r., podnikateľ, Kremencová 5, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ
39. Fridrich Pokorný, 49 r., stavebný technik, Slovinec 77, Bratislava, Nezávislé fórum
40. Vladimír Pokorský, Ing., 56 r., obchodný manažér, Štefana Králika 4, Bratislava, Demokratická strana
41. Peter Rajkovič, Ing., 54 r., technický manažér, Bleduľová 34, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
42. Iveta Roďomová, 50 r., nezamestnaná, Jána Poničana 9, Bratislava, PRIAMA DEMOKRACIA
43. Denis Ružovič, 36 r., IT technik, Ivana Bukovčana 16, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
44. Martin Ružovič, Ing., 46 r., riaditeľ firmy, Ľubovníková 31, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
45. Štefan Sekáč, 56 r., technik, Eisnerova 17, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
46. Zoroslav Smolinský, 45 r., predseda odborov VW, Devínska Nová Ves č. 7163, Bratislava, nezávislý kandidát
47. Ondrej Suchý, 41 r., živnostník, Jána Smreka 10, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
48. Júlia Šemberová, 46 r., ekonómka, Štefana Králika 20, Bratislava, nezávislá kandidátka 
49. Andrej Takáč, Ing., 46 r., úradník, Charkovská 1/B, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
50. Rastislav Tešovič, Mgr., 36 r., právnik, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Jasencová 13, Bratislava, nezávislý kandidát
51. Jozef Tittel, Bc., 24 r., ekonóm, Kosatcová 21, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
52. Peter Trstenský, Ing., 47 r., ekonóm, Jána Smreka 10, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
53. Ján Turner, Ing., 50 r., reštauračné služby, Slovinec 20, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ
54. Dana Vanková, Mgr., 32 r., právnička, aktivistka o. z. DEVÍNSKA INAK, Jána Smreka 9, Bratislava, nezávislá kandidátka
55. Andrej Varga, 32 r., manažér, Pavla Horova 17, Bratislava, nezávislý kandidát
56. Eva Vargová, Ing. arch., 56 r., projektantka, 1. mája 3, Bratislava, nezávislá kandidátka
57. Vladimír Veslár, Ing., 54 r., technik, Jána Smreka 22, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
58. Veronika Veslárová, Mgr., 26 r., právnička, aktivistka o. z. DEVÍNSKA INAK, Jána Smreka 22, nezávislá kandidátka
59. Juraj Zábojník, Ing. Dr. PhD., 52 r., bezpečnostný analytik, Pavla Horova 35, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
60. Ján Žatko, Ing., 56 r., inžinier, Janšákova 41, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

 

Do mestského zastupiteľstva Hlavného mestsa SR Bratislavy kandidujú

1 Miroslav Encinger 61 podnikateľ Pod Lipovým 47, Bratislava LEPŠIA ŠTVRŤ
2 Vladislav Hečko, Ing. 52 manažér Ľubovníková 67, Bratislava EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
3 Milan Jambor 42 starosta Devínskej Novej Vsi Kosatcová 19, Bratislava SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
4 Vladimír Mráz, Ing. 58 inžinier ekonómie Janšáková 22, Bratislava Nezávislé fórum
5 Peter Rajkovič, Ing. 54 odborník na verejnú správu Bledulova 34, Bratislava Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity - Magyar közösség pártja
6 Iveta Roďomová 50 úradníčka Jána Poničana 9, Bratislava PRIAMA DEMOKRACIA
7 Rastislav Tešovič, Mgr. 36 právnik, aktivista o.z. DEVÍNSKA INAK Jasencová 13, Bratislava nezávislý kandidát
8 Juraj Zábojník, Ing., Dr., PhD. 52 bezpečnostný analytik Pavla Horova 35, Bratislava SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

 

Voľby prebehnú aj v Devínskej Novej Vsi, podľa zákona sa volebné miestnosti otvoria ráno o 6 hodine a posledný volič bude mať možnosť vhodiť svoj hlas o 22 hodine, kedy sa volebné miestnosti uzavrú.

Devínska Nová Ves si bude na najbližšie štyri roky vyberať svojho starostu, 12 poslancov a 1 poslanca zastupiteľstva hlavného mesta. Súčasne budeme voliť aj primátora Bratislavy. Pre voľbu miestneho zastupiteľstva bude Devínska Nová Ves jedným dvanásť mandátovým volebným obvodom. Počet poslancov sa oproti súčasnému volebnému obdobiu nemení, v roku 2010 však došlo k výraznému zníženiu ich počtu z 24 na 12 poslancov.

Kandidátne listiny je potrebné podať najneskôr do polnoci 21. septembra 2014 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Nezávislí kandidáti musia priložiť aj podpornú petíciu obyvateľov Devínskej Novej Vsi s právom voliť s najmenej 200 podpismi. Vzor kandidátnej listiny, petície a bližšie informácie k možnosti uchádzať sa o volené miesta nájdete na webe mestskej časti.

 

(di)

 

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 3239 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig