DevinskaInak.sk » Názvy ulíc v Devínskej Novej Vsi: Pavol Horov

Web na Vašej strane ...
Andrej Varga - 12.05.2014 - 4684 čítaní

Názvy ulíc v Devínskej Novej Vsi: Pavol Horov

Vybrať názov ulice nie je nikdy jednoduché. Dokonca aj v tak malej krajine akou je Slovensko je osobností, ktorých mená by si ulice zaslúžili niesť neúrekom. Teším sa však, že ako amatérsky spisovateľ a básnik bývam na ulici Pavla Horova. Mnohí z nás isto netušia, kto Pavol Horov vlastne bol. Už onedlho, 25. mája 2014, by sa dožil 100 rokov.

Básnik a prekladateľ Pavol Horov, vlastným menom Pavol Horovčák, sa narodil na Zemplíne – v Bánovciach nad Ondavou tesne pred 1. svetovou vojnou. Na našom území vtedy boli pre život ťažké podmienky, najmä ak ste sa narodili do rodiny chudobného roľníka. Keď mal Pavol jeden rok, jeho otec musel narukovať na Srbský front, kde aj padol. To, že otca nikdy nespoznal, zanechalo hlbokú brázdu v jeho tvorbe a často sa v nej k strate otca vracal. Jeho matka sa rozhodla, že Pavol pôjde za nasporené peniaze študovať na učiteľskú akadémiu do Bratislavy. Tu v roku 1935 dokončil štúdium a stal sa učiteľom slovenčiny, dejepisu a geografie. Ako učiteľ pôsobil do roku 1944 v Michalovciach a Čani na východnom Slovensku. Po vojne sa stal vedúcim slovesného odboru a následne riaditeľom Slovenského Rozhlasu v Košiciach. V roku 1951 sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, a od roku 1963 pôsobil v Slovenskom ústredí knižnej kultúry. Od roku 1964 až do svojej smrti v sa venoval iba literárnej práci. Zomrel 29. septembra 1975 v Bratislave.

Jeho dielo je poznačené láskou k rodnej krajine, odporom voči vojne, a štúrovskou lyrikou. Okrem pseudonymu Pavol Horov publikoval aj ako Ján Onda, Urban Čák, PéHá… Na záver uvádzam úryvok z mojej obľúbenej básne Pavla Horovčíka:

 

Panychída:

Mlč, slovo zbabelé,

tu plakať nebudeme,

i keď láme vzlyk,

i keď nás drví žiaľ nad týmto životom,

ktorý jak vzdorné semä do bezútešných skál odvahu zasieval,

než náhle zanemel v mrazivom objatí rozkolísaných hrán… Ale to neplatí!

 

                                                                                                               Pavol Horov

 

 

Andrej Varga

autor je mladý spisovateľ
žijúci v Devínskej Novej Vsi

publikuje aj pod pseudonymom Strýco Mange

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig