DevinskaInak.sk » Majetkové pomery a náklady na kampaň zverejnil len jediný starostovský kandidát

Web na Vašej strane ...
(di) - 13.11.2014 - 4431 čítaní

Majetkové pomery a náklady na kampaň zverejnil len jediný starostovský kandidát

Vo štvrtok úderom siedmej hodiny končí oficiálna volebná kampaň. V Devínskej Novej Vsi zverejnil svoje majetkové pomery a výdavky na kampaň len jeden kandidát.


Napriek tomu, že zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí už vyžaduje povinné vedenie kampane cez takzvaný transparentný účet, kandidáti tak nerobia. Zatiaľ ani nemusia, zákon síce platí, no túto povinnosť odložil až na ďalšie voľby. Čas slúži na to, aby si verejnosť na zmeny v prospech transparentnosti zvykla.

V Devínskej Novej Vsi z troch kandidátov na starostu mestskej časti zverejnil svoje majetkové pomery len Rastislav Tešovič. Urobil tak už druhý krát, po prvý raz ich zverejnil už vo voľbách v roku 2010, kedy to zákon ešte nepredpisoval. Na našom webe www.devinskainak.sk alebo kliknutím SEM nájdete prehľad jeho majetku za rok 2013. Zverejnil tiež výdavky na kampaň a spôsob získavania zdrojov.

"Nechcem, aby existovali akékoľvek podozrenia, či špekulácie, že mi nebodaj kampaň platil niekto, kto za to bude požadovať akúkoľvek odplatu, či protislužbu. Kampaň si platíme z vlastných zdrojov a z príspevkov od najbližšej rodiny, všetky prebehli bezhotovostne cez oficiálny účet združenia Devínska Inak", vyjadril sa pre náš web Tešovič. Zároveň dodal, že do piatich dní od oficiálneho skončenia volebnej kampane, teda do najbližšieho utorka, zverejní aj všetky naskenované faktúry.

Rastislav Tešovič sa zapojil rovnako do projektu politikaopen.sk, ktorý podrobne monitoruje všetky majetkové pomery verejných funkcionárov na dobrovoľnej báze. Na druhej strane je spolu s nezávislými kandidátmi na poslancov mestskej časti, Danou Vankovou, Lenkou Hlaváčovou, Miroslavom Antalom, Petrom Kolegom, Michalom Gašparíkom a Veronikou Veslárovou, sú zatiaľ jedinými zo všetkých 60 kandidátov, ktorí sa v rámci programu spravnikandidati.sk zaviazali dodržiavať opatrenia v oblasti efektívnosti a transparentnosti samosprávy.

 

(di)

 

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 5856 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig