DevinskaInak.sk » Kšefty s pozemkami pokračujú

Web na Vašej strane ...
Lenka Hlaváčová - 30.10.2017 - 4269 čítaní

Kšefty s pozemkami pokračujú

Celá pravda o zdravotnom stredisku: Poznáme personálne prepojenia.

Devínskou Novou Vsou posledné dni rezonuje zápas o to, kto je väčší nepriateľ zámeru budúceho zdravotného strediska. Tábor poslancov okolo trestne stíhaného starostu Devínskej Novej Vsi Milana Jambora (SaS, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ), ani skupina okolo združenia Devínska Inak nechcú, aby im ostal Čierny Peter verejnej mienky takpovediac v ruke. Na konci dňa ale veľa nechýbalo a Devínska Nová Ves mohla prísť o lukratívny pozemok.
  

Pozemok na Istrijskej zatiaľ nepredali:
Devínska Inak žiada transparentnosť. Foto: googlemaps.com


Zámer sme privítali


Keď sme sa pred časom dozvedeli, že má niekto záujem revitalizovať budovu bývalého laboratória HPL na Istrijskej ulici, potešili sme sa. Za vytvorenie dobrých podmienok pre lekárov špecialistov by hlasovali hádam všetci poslanci všetkými desiatimi. Najmä, ak to Devínsku Novú Ves nemalo stáť žiadne peniaze z rozpočtu. Pýtali sme sa, čo je za zámerom, ako môže byť mestská čast nápomocná. Tu prišlo rozuzlenie. Záujemca Juraj Hanzen, ktorý predtým v budove prevádzkoval mikrobiologické laboratórium HPL, si podal žiadosť o prevod obecného pozemku na Istrijskej ulici. Údajne pozemok potreboval kvôli budúcemu parkovaniu pre klientov.

Tvrdý biznis


Nalejme si čistého vína. Akokoľvek dobročinne zámer zdravotného strediska vyznieva, v skutočnosti ide o tvrdý biznis. Podľa verejne dostupných údajov Aliancie Fairplay dosiahla v roku 2016 skupina Medirex, ktorej Juraj Hanzen toto leto predal labáky HPL, tržby vo výške 46,4 mil. eur. Máme tak dočinenia so skupinou ludí, ktorí ovládajú najvýnosnejšie činnosti nášho zdravotníctva. A v tvrdom biznise pôjde záujemca po hranicu, po ktorú mu to dovolíme. Preto ostáva nepochopiteľné, že starosta Milan Jambor (SaS, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ) ani jemu naklonení poslanci nežiadali od finančníka žiadne právne záruky.

Ak sa už aj hovorilo o zámeroch Juraja Hanzena v minulosti, poslanci za Devínsku Inak mali vždy rovnaký názor. Podporíme dobrú vec, ale nezahlasujeme za bianco prevod pozemku súkromníkovi, ktorý ho môže obratom ruky previesť, môže skrachovať, môže firmu predať, presne tak, ako to urobil s niekdajšou firmou HPL. Aké budeme mať páky na nových vlastníkov?


Bez projektu, bez garancií, bez súťaže?


Keďže ide o pomerne lukratívny pozemok priamo pri vyústení ulice Na Mýte od cyklomosta, žiadali sme s kolegami zo združenia Devínska Inak garancie, že pozemok bude slúžiť výlučne v súvislosti s prevádzkou budúceho zdravotného strediska. Že ho záujemca nepredá, že na ňom nebude prevádzkovať iné nesúvisiace služby, že ho ako poslednú voľnú plochu na Istrijskej nezastavia nejakou polyfunkciou. Navrhovali sme buď možnosť dlhodobého prenájmu, výpožičky, v krajnom prípade predaj, ale s predkupným právom. V prípade, ak by záujemca nedodržal dohodnutý účel, získala by mestská časť pozemok späť za rovnakých podmienok, za akých ho predala.

Jednoducho povedané, zdravotné stredisko chceme, ale ak máme dať súkromnému investorovi na jeho podnikateľský zámer takpovediac do daru a bez súťaže lukratívny pozemok v strede obce, potrebujeme vidieť jasný projekt vo verejnom záujme a silné garancie, že o pozemok navždy neprídeme.

 

Čudné zastupiteľstvo


Juraj Hanzen prišiel svoju žiadosť vysvetliť osobne na septembrové miestne zastupiteľstvo. Na ponuku Rasťa Tešoviča (Devínska Inak) zmeniť predaj pozemku na prenájom, výpožičku alebo predaj s predkupným právom reagoval podráždene. Vraj my nech sa nestaráme do jeho zámerov, lebo on nebude riešiť mestskú časť, on sa „musí postarať o svoju rodinu“. Rovnako odmietol poslancom predložiť projekt. Namiesto záruk vraj dáva svoje čestné slovo. Áno, čítate dobre. Dokonca poslancom predložil o svojich zámeroch vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie.

Perličkou na záver bolo prerieknutie sa pána Hanzena, že vlastne on chce na predmetnom pozemku stavať poschodovú polyfunkčnú budovu s parkoviskom, nikomu však neukázal, akú. Po bradavici a modrom zázraku na mieste bývalej pošty by Istrijská ulica získala ďalšiu opachu. O tomto nikto z našich poslancov predtým ani len netušil. Kedy nám chcel vlastne o stavbe povedať?


Juraj Hanzen chcel ručiť za miliónovú investíciu čestným slovom. Foto: googlemaps.com (vľavo). 


Predaj bez súťaže a bez akýchkolvek záruk, že kupujúci skutočne dodrží a udrží zámer prevádzkovať zdravotné stredisko, bol v predloženom materiáli z dielne miestneho úradu odôvodnený nasledovne:

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že odpredajom pozemkov dôjde ku koncepčnému, funkčnému a prevádzkovému riešeniu pozemkov s prepojením na revitalizáciu stavby zdravotného strediska (stavba vo vlastníctve žiadateľa) s cieľom zabezpečiť čo najintenzívnejšie využitie predmetných pozemkov a zosúladenie s obytnou zónou k verejnoprospešnému charakteru pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves”.

Poslanci za Devínsku Inak nechceli nič viac a nič menej, ako zabrániť hlasovaniu za mačku vo vreci. Ponúkali sme riešenia, pozmeňujúce návrhy, navrhovali odloženie hlasovania. Nikto však nepočúval. Použili sme preto obštrukciu a pri hlasovaní sme sa odmietli zaprezentovať. K hlasovaniu sme sa vrátili až potom, čo sme sa uistili, že návrh za týchto okolností nemá podporu ani u poslanca Miroslava Encingera (LEPŠIA ŠTVRŤ) a vedeli sme, že v tejto podobe neprejde.

 

Pochybné prepojenie


Človek by chcel uveriť, že svet je dobrý a že sa občas z čista jasna nájde charakterný človek, ktorý minie svoje ťažko zarobené peniaze na verejný záujem. Že položí na stôl svoje milióny eur a povie: "Tu ma máte, nepotrebujete náhodou postaviť zdravotné stredisko?" Takto nejak infantilne vysvetľoval starosta Milan Jambor (SaS, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ), ako sa mestská časť k zámeru Juraja Hanzena dostala. Lenže v reálnom svete sa takéto náhody bežne nestávajú. 


Krstný otec: Hanzen je u Strempekových matičiarov pečený varený. Zdroj: D.CH. a J.S.


Nemáme žiadny dôvod sa domnievať že by tak tomu bolo práve v tomto prípade. Personálne prepojenia naznačujú skôr opak:

Starosta Jambor má na úrade svojho lojálneho zástupcu Petra Kruga (SaS, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ), známeho v Devínskej Novej Vsi ako vydavateľa mesačníka Devex. Nie náhodou Devex vylieva už sedem rokov kýble špiny na poslancov Devínskej Inak, ktorí pravidelne nastavujú trestne stíhanému Jamborovi zrkadlo.

Peter Krug je však okrem iného členom miestnej organizácie Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi. Presne tej organizácie, ktorej predsedá Juraj Strempek, Jamborova pravá ruka, vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu miestneho úradu. Tej matice, ktorá sa každoročne teší štedrým dotáciám z rozpočtu mestskej časti.

A kde sa v tejto skladačke zvláštnych náhod nabral Juraj Hanzen, o ktorom sa všetci tvária že s ním nič nemajú? Tažko povedať, ale asi len náhodou bol 8. októbra na pozvanie Juraja Strempeka u devínskonovoveských matičiarov krstiť svoju knihu. Odpustite mi, ale ja na takéto náhody neverím.

A čo vy?


Plné znenie materiálu, ktorý predložil poslancom na schválenie starosta Jambor, nájdete
kliknutím SEM.

 


Lenka Hlaváčová

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6360 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig