DevinskaInak.sk » Kandidáti za Devínsku Inak zverejnili náklady na volebnú kampaň

Web na Vašej strane ...
(di) - 07.11.2018 - 1375 čítaní

Kandidáti za Devínsku Inak zverejnili náklady na volebnú kampaň

Tím kandidujúci v komunálnych voľbách s podporou združenia Devínska Inak predložil podrobné vyúčtovanie svojej volebnej kampane. Prehľadným spôsobom a nad rámec toho, čo žiada zákon.

Kandidáti za Devínsku Inak zverejnili náklady na volebnú kampaňVolebné výdavky kandidátov za Devínsku Inak. Stav k 6.11.2018.

"Pre Devínsku Inak bola otázka transparentnosti volebných výdavkov vždy veľmi dôležitá. Verejné vyúčtovanie nákladov a zdrojov na kampaň robíme už od roku 2010, kedy to ešte nebola zákonná povinnosť. Aj v súčasnosti predkladáme verejnosti údaje v prehľadnej forme a ďaleko nad rámec toho, čo nám ukladá zákon", povedal pre náš web kandidát na starostu Devínskej Novej Vsi Rastislav Tešovič (nezávislý, s podporou združenia DEVÍNSKA INAK).

Kandidáti s podporou združenia Devínska Inak vedú spoločnú kampaň, preto aj volebné výdavky vykazujú za celý tím. Podľa koordinátora volebnej kampane Petra Mravca by bolo len veľmi ťažké oddeliť náklady zaplatené za propagáciu kandidáta na starostu od úhrad v prospech kandidátov na poslancov. "Zverejniť všetko, teda aj čo zákon vyslovene neprikazuje, sme považovali za najčistejšie riešenie", dodal.

Ich celkové volebné výdavky nepresiahnu 5000 eur, Devínska Inak si tak splnila svoj interný cieľ. Časť tejto sumy malo samotné združenie a zvyšok vyskladali spomedzi svojich členov. 

Oproti ostatným kandidátom zverejňuje Devínska Inak okrem povinného transparentného účtu aj prehľadnú a priebežne aktualizovanú tabuľku nákladov a sken všetkých faktúr za dodávku tovarov a služieb súvisiacich s kampaňou. Podľa Tešoviča sa chcú po zvolení podobným spôsobom postaviť každý štvrťrok pred verejnosť a odpočtovať prehľadne plnenie svojho volebného programu.


Podrobné informácie o financovaní volebnej kampane nájdete na webe Devínskej Inak:

http://www.devinskainak.sk/obsah/oz-devinska-inak/transparentne-ucty-a-vydavky-na-volebnu-kampan/(di)

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig