DevinskaInak.sk » Fajčenie na ihriská nepatrí!

Web na Vašej strane ...
Mgr. Dana Vanková - 08.12.2013 - 3395 čítaní

Fajčenie na ihriská nepatrí!

Prečítajte si blog Dany Vankovej o jej iniciatíve na ochranu nefajčiarov.

Fajčenie na ihriská nepatrí!

Mnohí z nás si len ticho zašomrú pri prechode zafajčenou zastávkou MHD, či hlúčikom cigaretového dymu pred vchodom do úradu. Kritickejší sme už ale pri pohľade na obrovské množstvo ohorkov z cigariet, nachádzajúcich sa na detských ihriskách a v ich okolí.

Denova nič nerobí, počujeme najčastejšiu a najlacnejšiu odpoveď. I keď o efektivite našej komunálnej organizácie, starajúcej sa i o čistotu verejných priestranstiev, možno naozaj pochybovať, tu je problém inde. Je v nás, v ľuďoch. Členovia občianskeho združenia Devínska Inak chodia pravidelne dočisťovať zastávky MHD a detské ihriská v Devínskej Novej Vsi a párkrát sme zostali naozaj zaskočení, čo všetko sa dá nájsť na miestach určených pre tých najbezbrannejších. Ohorky štatisticky vedú.

Aj to sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodla podať na decembrové miestne zastupiteľstvo náš poslanecký návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrane nefajčiarov.

Vstupy do základných škôl, škôlok, zdravotného strediska, úradných budov, priestory detských ihrísk a verejných športovísk či miestnej knižnice. Po tom, čo fajčenie v týchto priestoroch už dávnejšie zakázal zákon, malo by sa fajčenie stať od Nového roku minulosťou i v ich bezprostrednom okolí. Špeciálnu nefajčiarsku zónu až 8 metrov navrhujeme v okolí detských ihrísk.

Môj návrh už prešiel s pozitívnym odporučením Komisie ochrany verejného poriadku, ako aj Komisie životného prostredia. Ešte zostáva presvedčiť poslancov zastupiteľstva. Spýtajte sa prosím každý toho svojho a verím, že cigaretovému dymu na ihriskách, športoviskách a v okolí škôl bude čoskoro koniec.

 

Mgr. Dana Vanková,31 rokov poslankyňa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves predsedníčka Komisie mládeže, vzdelávania a školstva

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig