DevinskaInak.sk » Devínska vyberá nového kontrolóra: dnes je posledný deň na podanie prihlášky

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 14.02.2014 - 1937 čítaní

Devínska vyberá nového kontrolóra: dnes je posledný deň na podanie prihlášky

Devínska Nová Ves vyberá nového kontrolóra. Doterajší sa vzdal funkcie, vraj pre nezhody so starostom, o mesiac by skončil aj tak.

Devínska vyberá nového kontrolóra: dnes je posledný deň na podanie prihláškyPoslanci budú v marci voliť nového kontrolóra. Podľa Lenky Hlaváčovej nie je zákonná úprava postavenia kontrolóra zrovna šťastná. Foto: Michal Gašparík. Foto titulka: Peter Kolega.

Devínskonovoveskí poslanci budú už na marcovom zastupiteľstve voliť nového miestneho kontrolóra. Piatok 14. februára je posledným termínom, kedy sa možno o miesto kontrolóra uchádzať. Záujemca musí najneskôr v tento deň miestnemu úradu doručiť alebo aspoň odoslať poštou žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so životopisom vo formáte Europass, dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov a súhlasom so spracovaním osobných údajov. Miestni poslanci rozhodli, že budúci kontrolór by mal mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právneho zamerania.

Doterajší strážca zákonnosti Ing. Kamil Dedinský sa k 28. februáru vzdal svojej funkcie. Ako dôvod odchodu uviedol dlhodobé nezhody so starostom mestskej časti Milanom Jamborom, ten zas viackrát na zastupiteľstve namietal, že kontrolór pri kontrolách porušuje zákon. Faktom zostáva, že o mesiac by o kontrolórsku stoličku prišiel aj tak, koncom marca mu malo uplynúť funkčné obdobie.

Poskytli sme priestor aj obom dotknutým stranám.

Podľa kontrolóra Dedinského "poslednou kvapkou bolo, že mi odmietol (starosta Jambor, pozn. red.) dať materiály v písomnej tlačenej forme na posledné miestne zastupiteľstvo. Podal som aj písomnu žiadost o materiály a aj  písomnú stažnost na prednostu, že mi nedal materiály. Odpoveď nemám do dnešného dňa".

Starosta Jambor oponuje, že problém bol v novom zákone na ochranu osobných údajov a kontrolór nebol poučený z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, tým pádom stratil oprávnenie nakladať s osobnými údajmi. Hovorí, že "zamestnanec miestneho úradu zodpovedný za ochranu osobných údajov mu niekoľkokrát hovoril, že hneď ako príde z PN-ky, ho poučí a okamžite môže normálne pracovať".

Kontrolór však s postupom miestneho úradu nie je spokojný. "Ja som mohol sedieť v robote s vyloženými nohami na stole do konca marca a nikto by so mnou nepohol. Ale za týchto okolností bolo nutné na tieto neprávosti zo strany starostu poukázať aj týmto sposobom", opisuje Kamil Dedinský svoje pocity.

Starosta mestskej časti vo svojom vyjadrení tiež poukazuje na to, že kontrolór porušuje pri svojej práci zákon, čo konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad v roku 2009 a aj zastupiteľstvo v roku 2012, keď kontrolór dostal písomné upozornenie, že hrubo porušil svoje povinnosti.

Sťažnosti na prácu funkcionárov mestskej časti rieši v Devínskej Novej Vsi mandátová komisia miestneho zastupiteľstva. Jej predsedníčka Lenka Hlaváčová (Devínska Inak) nepovažuje zákonnú úpravu postavenia kontrolórov miest a obcí za šťastnú. "Vezmite do úvahy, že kontrolór má kontrolovať prácu starostu, ale ten je súčasne jeho zamestnávateľom. V uplynulom roku riešila komisia podania ako na kontrolóra, tak aj na starostu. Podávali ich na seba navzájom", povedala pre portál devinskainak.sk s nádejou, že po voľbe nového kontrolóra sa situácia upokojí a kontrolná činnosť začne opäť normálne fungovať.

 

Rastislav Tešovič
autor je poslancom mestskej časti

rastislav.tesovic@devinskainak.sk

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 1258 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig