DevinskaInak.sk » Devínska Inak odsudzuje cynickú oslavu zabíjania ľudí

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 27.11.2016 - 2486 čítaní

Devínska Inak odsudzuje cynickú oslavu zabíjania ľudí

Televízna relácia RTVS Reportéri (21.11.) priniesla šokujúcu reportáž o stretnutí príslušníkov pohraničnej stráže z čias komunizmu. Tí spolu oslávili 65. výročie prijatia zákona o ochrane štátnych hraníc, ktorý umožnil usmrcovať narušiteľov hraničného pásma.

Devínska Inak odsudzuje cynickú oslavu zabíjania ľudíStrážená hranica v našom susedstve: kvôli neľudskému zákonu tu našli smrť desiatky ľudí. Foto: ba.foxy.sk

O stretnutí aj o reportáži som sa dozvedel dnes (27.11.2016) na sociálnej sieti Facebook z podnetu obyvateľov Devínskej Novej Vsi. S kolegami zo združenia Devínska Inak sme ostali, mierne povedané, znechutení. Akcia sa odohrala ešte v júni 2016 v priestoroch Istracentra. V reportáži vidieť, že účastníci happeningu vyzdobili sálu nadrozmerným nápisom "NEPROJDOU" a ospravedlňovali či schvaľovali strieľanie po ľuďoch tým, že vtedy bola taká doba. Stretnutie bolo venované 65. výročiu zákona o ochrane štátnych hraníc, ktorým vtedajší komunistický režim umožnil usmrtiť osoby, ktoré nelegálne prekračovali štátne hranice v hraničnom pásme.


Reportáž o stretnutí príslušníkov pohraničnej stráže si môžete pozrieť kliknutím SEM

 

Konali sme ihneď

Táto informácia nás nenechala chladnými. Občianske združenie Devínska Inak si už sedem rokov pripomína November ´89 a sám som vyrastal v emigrantskej rodine, keď mojej mame ušli na Západ traja súrodenci. 

Ako poslanec mestskej časti som preto okamžite skontaktoval riaditeľa Istracentra a žiadal bližšie vysvetlenie. Zistili sme, že samotné Istracentrum akciu neorganizovalo. Nájomcom veľkej sály bola fyzická osoba z Devínskej Novej Vsi, ktorá v žiadosti uviedla, že chce spraviť súkromné stretnutie bývalých kolegov a ich rodín z roty. Stretli sa tak už aj v minulosti a išlo o neformálne stretnutie ľudí, ktorí sa poznali. Zamestnanci Istracentra sa preto domnievali, že tomu bude rovnako aj tento rok. Zhodou okolností sa v ten deň konala aj akcia k Medzinárodnému dňu detí pred základnou umeleckou školou, na ktorej sa zamestnanci kultúrneho domu osobne podieľali.


Dôrazne odsudzujeme velebenie zločinov komunizmu

Občianske združenie Devínska Inak dôrazne odsudzuje oslavu prijatia neľudského zákona, ktorý v minulom režime umožnil potláčanie základných práv a slobôd občanov vtedajšieho Československa, a to aj v rozpore s vtedy platnými medzinárodnými záväzkami krajiny. Vyjadrujeme tiež poľutovanie nad tým, že k takémuto prejavu cynizmu voči obetiam pohraničnej stráže zneužili bývalí komunistickí dôstojníci priestory mestskej časti a erb mestskej časti.

Sme presvedčení, že schvaľovanie či ospravedlňovanie zločinov akéhokoľvek represívneho režimu je v demokratickej spoločnosti neprijateľné a nemožno ho tolerovať. Rozhodli sme sa preto podať vo veci trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu popierania a schvaľovania zločinov politických režimov. Poslanci Devínskej Inak tiež navrhnú vhodné organizačné opatrenia pri správe majetku mestskej časti, aby viac k podobným akciám v priestoroch mestskej časti nedochádzalo.

 
§ 422d  Popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov
 
Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
 
 
 
Rastislav Tešovič
predseda OZ Devínska Inak
 
 
 
 
 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6114 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig