DevinskaInak.sk » Bratislava monitoruje liahniská komárov

Web na Vašej strane ...
(di) - 24.06.2020 - 1104 čítaní

Bratislava monitoruje liahniská komárov

Hlavné mesto už v týchto dňoch eliminovalo prvé liahniská komárov. Zmapované liahniská pravidelne monitoruje spolu s odborníkmi. V prípade, ak monitoring zachytí nadlimitné hodnoty lariev, zasahuje magistrát biologickým prípravkom BTI.

 

Nemala by sa tak už opakovať situácia spred roka, kedy ešte biologicky rozložitelný prostriedok nebol certifikovaný. Obyvatelia Devínskej Novej Vsi mali vtedy niekoľko týždňov problém ísť vôbec na prechádzku, či pustiť deti na ihrisko.

Informáciu poskytol mestský poslanec a náš kolega Rastislav Tešovič s odvolaním sa na tlačovú správu mesta.

Hlavné mesto v uplynulých dňoch v rámci pravidelného monitoringu liahnísk komárov objavilo štyri takéto liahniská. Z toho tri menšie na kanáli medzi Krasňanmi a Žabím Majerom a jedno v Devíne pod hradom. V piatok 12.6. skoro ráno bol na tieto liahniská použitý biologický dezinsekčný postrek proti larvám komárov (biocídny biologický prípravok na báze BTI).

BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Chemické postreky naviac nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú. Vďaka jeho selektívnosti môžno BTI používať práve na týchto kľúčových miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.

Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska. Nie je však možné úplne eliminovať populáciu komárov.

Terénny prieskum sa vykonáva od marca približne do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, ale aj v niektorých chránených územiach a v mnohých iných častiach mesta, napr. Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská.

Populácia komárov narastá spravidla po povodniach. Výskyt komárov sa aktuálne zvýšil aj priamo v lužných lesoch, teda najmä v okolí Dunaja smerom na Gabčíkovo. Existuje celá škála liahnísk komárov. Niektoré majú napríklad ľudia na záhradách vo forme nádob na vodu a ďalšie skupiny komárov sa liahnu v tzv. dendrotelmách - malých nádržkách vody priamo v korunách stromov. Tieto skupiny liahnísk nie je možné mestom podchytiť. Najproblémovejšie oblasti, kde sa masovo liahnu komáre po povodniach v inundaciach Moravy a Dunaja, sa však snaží mesto ovplyvniť biologickým prostriedkom BTI.

 

(di)

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6360 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig