DevinskaInak.sk » Ako to bude so zberom triedeného odpadu? Navrhujeme mestu častejší odvoz!

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 24.06.2020 - 1576 čítaní

Ako to bude so zberom triedeného odpadu? Navrhujeme mestu častejší odvoz!

Bratislavský magistrát oznámil novú filozofiu odvozu plastov, papiera a kompozitných materiálov. Časť obyvateľov sa na nový systém teší, mnohí však na sociálnych sieťach vyjadrujú obavy. Ako to teda bude?


 olov

Nové pravidlá: Skupina poslancov chce presadiť kratší interval odvozu triedeného odpadu.  Foto: OLO a.s.

 

Začiatkom jari zverejnilo mesto Bratislava zámer, že približne od polovice tohto roka nahradí doterajší zber z takzvaných zberných hniezd systémom vrecového zberu. Týkať sa má výlučne rodinných domov a spustený by mal byť pilotne v siedmich mestských častiach, vrátane Devínskej Novej Vsi.

 

Vrecká verzus hniezda


Zamýšľaná zmena tkvie v tom, že kým doteraz ste museli vytriedený odpad v lepšom prípade odniesť a v horšom odviezť do zberného hniezda, po novom dostane mesačne každý rodinný dom dve modré vrecia na papier a dve žlté vrecia na plasty a kompozitný materiál. Tie po naplnení jednoducho vyložíte pred dom, odkiaľ ich OLO odvezie.

Informácia vzbudila na internete množstvo vášní. Obyvatelia vyjadrovali aj obavy. Časť z nich namietala, že interval odvozu raz mesačne je nepostačujúci a povaľujúce sa vrecia spôsobia znečistenie okolia. Ďalší zas nedajú dopustiť na doterajšiu „istotu“ stabilného modrého a žltého kontajnera.

 

Výhody vrecového zberu


Vrecový zber je v Európe veľmi využívaným spôsobom zabezpečenia recyklácie. Prevádzkovateľ si od prideľovania zberných vriec priamo do rodinných domov sľubuje, že do zberu sa zapoja aj domácnosti, ktoré to doteraz nerobili. Buď to z rôznych dôvodov vôbec neriešili, alebo mali do zberného hniezda ďaleko. Nie každý ho má priamo vo svojej ulici. OLO má dlhodobo problém s umiestňovaním nových stojísk. Každý ho chce mať blízko, ale nie vedľa svojho plotu. Len pred niekoľkými rokmi sme riešili sťažnosti obyvateľov rodinných domov na Ľubovníkovej ulici. Právom sa sťažovali, že majitelia bytoviek od naproti si triedený odpad zamykali do oplotených stojísk, hoci zberné hniezda na triedený odpad majú podľa pravidiel slúžiť všetkým občanom.

Preto bude mať nový zberný systém ďalšiu nepochybnú výhodu. Každý rodinný dom bude mať garantovaný svoj objem odvozu a to priamo spred dverí. Koľkokrát sa nám doteraz stávalo, že sme k farebným kontajnerom prišli nadarmo, pretože boli plné hoc aj v deň ich vyvezenia. Áno, môžeme polemizovať, či sú 2 plus 2 vrecia málo alebo veľa, ale každá domácnosť má tento objem aspoň istý. A s objemom sa po nábehovej fáze bude dať ďalej pracovať. OLO si bude vedieť objemy odpadu lepšie rozvrhnúť a veľmi dôležité je aj ekologické a ekonomické hľadisko. Žiaľ, až štvrtina všetkého triedeného odpadu je tak znečistená iným odpadom, ktorý do farebných nádob nepatrí. Ten potom napriek triedeniu končí často v spaľovni, pretože sa už nedá ďalej zhodnotiť.

 

Pravidlá sa ešte len tvoria, presadzujeme častejší odvoz


Za naozaj relevantnú pripomienku verejnosti považujem nedostatočnú frekvenciu odvozu. Pôvodný návrh počítal s odvozom raz mesačne, čo môže niektorým domácnostiam spôsobiť problémy, kde odpad uskladňovať. Za nešťastné a možno aj predčasné vnímam odkomunikovanie nových pravidiel, keď sa mesto verejne pochválilo novým systémom, dokonca prostredníctvom mestských častí zverejnilo harmonogram odvozu. A to všetko skôr, než bol nový systém podrobený pripomienkam odborných komisií, verejnosti a schválený poslancami hlavného mesta formou všeobecne záväzného nariadenia. Zatiaľ nie je schválené vôbec nič.

O osude nariadenia bude bratislavský mestský parlament rozhodovať vo štvrtok 25. júna 2020 od 9:00 h. Keďže interval odvozu triedeného odpadu považujem za naozaj zásadnú vec, ktorá môže mať vplyv na úspech nového systému, podávam spolu so skupinou ďalších poslancov pozmeňujúci návrh. Žiadame skrátiť interval odvozu na raz za dva týždne. Podľa predbežných rokovaní by náš návrh mal v mestskom zastupiteľstve získať dostatočnú podporu. Verím preto, že zvíťazí zdravý rozum.

 

Rastislav Tešovič
rastislav.tesovic@devinskainak.sk

autor je poslancom mestského zastupiteľstva Bratislavy
kandidoval ako nezávislý s podporou OZ DEVÍNSKA INAK

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6360 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig