DevinskaInak.sk » Ad: Kto škodí základnej škole?

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 28.10.2017 - 2328 čítaní

Ad: Kto škodí základnej škole?

V októbrovom vydaní novín Devínska Inak sme informovali o zisteniach miestneho kontrolóra, ktorý na Základnej škole Ivana Bukovčana odhalil opakované porušovanie zákona o verejnom obstarávaní. Okolo témy vznikla hystéria, ktorú rozpútal mesačník Devex. Dovoľte nám preto aspoň krátke vyjadrenie.


Škola najprv 1. decembra 2014 uzatvorila zmluvy s dodávateľom potravín do školských jedální a až následne o niekoľko dní vyhodnotila sútaž, kde tento dodávateľ „vyhral“. Dodávateľ napriek zmluvne dohodnutým pevným cenám faktúroval škole za dodaný tovar od buka do buka, čím len v kontrolovanom období roku 2016 vznikla škoda 4922,53 eur. Škola mu tieto predražené faktúry preplácať nemala. Ostatné roky zatiaľ kontrolované neboli, no možno predpokladať, že rozdiel v dohodnutých a skutočných platbách ide do desaťtisícov. Hovoríme pritom o peniazoch, na ktoré sa skladajú rodičia detí každomesačnými platbami za obedy.


Činnost školy si vážime

Základnou úlohou miestnych poslancov je dohliadať na nakladanie s majetkom a financiami v mestskej časti. Presne na to ste nám dali mandát a to aj robíme. A hoci si pedagogickú prácu všetkých uciteľov, i zručnosti nepedagogických zamestnancov nesmierne vážime, o tak závažnom prešľape sme nemohli ostať ticho. Nie preto, aby sme nahlodali dobré meno školy, ani nie preto, aby sme nebodaj očiernili vedenie školy. Iba a len kvôli tomu, že vidíme obrovské systémové zlyhanie miestneho úradu pri nastavení procesov financovania škôl a organizácií mestskej časti.

Nijako nespochybňujeme kvalitu vzdelávania, či kvalitu jedál v školských jedálňach. Nikdy sme nežiadali, aby sa šetrilo na úkor kvality potravín. Poukazujeme iba na to, že boli školou zmluvne dohodnuté pevné ceny, za ktoré sa jej zaviazala firma dodávat tovar, no napriek tomu dodávateľ účtoval vyššie ceny, než podľa zmluvy mal. A škola ako odberateľ si to nevšimla a tieto navýšené faktúry preplácala, hoci nemala.

Neobviňujeme nikoho zo sprenevery, ale z nehospodárnosti, ktorej výsledkom je škoda, ktorú zaplatia v konečnom dôsledku len a len rodičia v platbách za obedy. Veď rovnako to vo svojej správe skonštatoval aj miestny kontrolór. Je to presne to isté, ako keby ste robili nákup v hypermarkete a pokladníčka by Vám účtovala každú položku vo vyššej cene, než majú na cenovkách a vy by ste napriek tomu do takého obchodu tri roky chodili a tieto ceny bez reptania platili.

Ak sa náš článok zamestnancov školy dotkol, tak nás to naozaj mrzí. Ale to nie oni sú jediní omylní. Bijeme na poplach, pretože sme presvedčení, že miestny úrad jednoducho nemôže stavať riaditeľku, tajomníčku, vedúcu školskej jedálne a kuchárky do pozície ekonómov, audítorov, právnikov, bezpečnostných technikov. Toto sa musí zmeniť.


Zavládla hystéria

V piatok 20. októbra som sa osobne zastavil za podpredsedom Rady školy ZŠ Ivana Bukovčana. Konzultovali sme celú situáciu a dal som mu férovú ponuku, že v tomto vydaní našich novín zverejníme v plnom znení a bez dodatočného komentára stanovisko rady školy. Uzávierku sme mali v pondelok, nikto sa neozval. Na jednej strane je na škodu, že okolo témy zavládla priam hystéria. My, čo sme na nehospodárnosť upozornili, sme lynčovaní. Na druhej strane sa tešíme, že rodičia, rada školy a miestny úrad začali diskutovať o náprave a reálnej pomoci našim školám.

 

Rastislav Tešovič

 

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig